Publiceringsdatum: 27 november 2019

Naturvårdsverkets publikundersökning visar nöjda besökare på naturum Abisko

Tall vid Njakajaure

Tall vid Njakajaure, Abisko nationalpark. Foto: Länsstyrelsen

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det gäller även besökarna till naturum Abisko. Det visar Naturvårdsverkets undersökning som genomförts i Sveriges nationalparker och naturum under sommaren 2019.

Naturen är enligt undersökningen det främsta skälet till besök i en nationalpark. Relativt många har avkoppling, frisk luft och motion som skäl. Många anger även att besöket i nationalparken har givit mervärden som är viktiga för den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

- Mer än tre av fyra tycker att deras psykiska välbefinnande ökade efter besöket. Resultaten om upplevd hälsa har ökat tydligt sedan den förra undersökningen 2014 för samtliga tre hälsofaktorer, säger Camilla Näsström, handläggare på Naturvårdsverkets Områdesskyddsenhet.

De allra flesta nöjda med besöket

Undersökningen i Sveriges nationalparker visar att besökarna i mycket hög utsträckning är nöjda med sitt besök totalt sett. Hela 95 procent tycker att det var mycket bra.

- De allra flesta uppskattar sitt besök, tycker att nationalparken uppfyller behoven av naturupplevelser och att det är en unik plats. Dessa faktorer har en hög positiv inverkan på hur nöjda besökarna är som helhet, säger Maano Aunapuu, chef på områdesskyddsenheten.

De värdeord som i högst grad förknippas med besöket i en nationalpark är naturupplevelse, välkomnande, kvalitet och berikande upplevelse.

Även naturums besökare har generellt sett en mycket positiv uppfattning om besöket, 92 procent är som helhet nöjda. De är även mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningarnas kunskapsnivå, ämnen och teman.

- För naturum Abisko stämmer besökarnas uppfattning väl överens med de nationella resultaten. Antalet besökare på naturum Abisko ökar varje år - för 2019 räknar vi med 58 000, vilket är nytt publikrekord. Detta i kombination med den positiva responsen från våra besökare bekräftar att naturum gör nytta och är en inspirationskälla för naturbesök, säger Lo Fischer, föreståndare på naturum Abisko.

Naturum ökar besökarnas kunskaper

84 procent av besökarna i Sveriges naturum anser att utställningen, informationen och naturvägledningen har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

- Att besökarna säger att de får mer kunskap ser vi som ett mått på att vi lyckas. Detta eftersom ett viktigt syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden, säger Anna Grundén, samordnare för naturum.

Fakta om Sveriges nationalparker och naturum

Sverige har 30 nationalparker som alla är unika områden som anses vara särskilt viktiga att skydda och bevara. Nationalparkerna hade 2,7 miljoner besök 2018. Det finns 33 naturum i Sverige. Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.

Kontakt

Anneli Nivrén

Presschef, Naturvårdsverket

Lo Fischer

Föreståndare naturum Abisko