Publiceringsdatum: 26 november 2019

Sju nya naturreservat i Norrbottens län

Utsikt över barrskog och en stor sjö

I ett av de nya naturreservaten, Vuojatnjarka, kan du blicka ut över sjön Karats och det omgivande landskapet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen har idag bildat sju nya och utvidgat tre befintliga naturreservat i länet. Urgamla skogar, myllrande våtmarker och spännande raviner får nu ett skydd och många av dess sällsynta och hotade invånare får en fristad.

Norrbottnisk natur för alla
Naturreservat bildas för att bevara värdefull natur och bidra till en hållbar utveckling. Reservaten är också en tillgång för friluftslivet. Även framtida generationer kommer här kunna uppleva oförstörd natur. Att plocka bär och matsvamp, jaga och fiska är rekreation som många norrbottningar uppskattar, och det är tillåtet i de här och även de flesta andra naturreservat i länet.

Länets guldklimpar
Reservaten i länet representerar något av den finaste natur vi har kvar. Piatis, Kuoukaravinerna och Vuojatnjarka i Jokkmokk samt Klusåberget i Boden är fyra av de nya medlemmarna i reservatsfamiljen. Piatis är sandhedarnas reservat, med kulturhistoria och bra svampplockning. I Kuoukaravinerna finns ett vackert och dramatiskt landskap, där många sällsynta lavar trivs. Vuojatnjarka söder om sjön Karats har skog som är i princip orörd av människan, och en fin utsikt från lågfjället Roahteks kala krön. Klusåberget är en del av det stora området i Bodträskfors som brann 2006. På brandfältet finns många brandberoende arter och från bergstoppen är utsikten över Lule älvdal storslagen.

Tåliga gammeltallar
I Skarjak i Arjeplog finns det tallar som växt upp under 1500-talet. På berget Kraja har de uthärdat vädrets makter under hundratals år, med starka rötter och ett pansar av bark. Här kan besökaren få uppleva något så ovanligt som genuin urskog. Utsikten från reservatets bergstoppar är slående vacker.

Utsiktsberg och skogsfåglar
Till Abborrtjärnbergshuvudet i Boden är det en del åkande längs skogsbilvägar, men här finns en av länets finaste stavatall-urskogar och utsikten från bergets topp gör det väl värt ett besök.

Teunok i Jokkmokks kommun innehåller mycket gammal skog, där även de döda träden som står och ligger kvar i området är viktiga för den biologiska mångfalden. Förutom sällsynta svedsvampar finns här även lavskrika, lappmes och tjäder.

Tre naturreservat blir lite större
Länsstyrelsen har beslutat att utvidga de befintliga naturreservaten Bröstsockerkläppen i Bodens kommun samt Tervajoki och Tuomikursun i Pajala kommun. Mer information om länets skyddade områden finns på Länsstyrelsens webb och i appen Norrbottens Naturkarta.

En tjärn i barrskog

En tjärn i naturreservatet Teunok. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

De nya och utvidgade områdena:

  • Klusåberget, Boden
  • Abborrtjärnbergshuvudet, Boden
  • Kuoukaravinerna, Jokkmokk
  • Vuojatnjarka, Jokkmokk
  • Piatis, Jokkmokk
  • Teunok, Jokkmokk
  • Skarjak, Arjeplog
  • Bröstsockerkläppen, Boden (utvidgning)
  • Tuomikursun, Pajala (utvidgning)
  • Tervajoki, Pajala (utvidgning)

Kontakt