Publiceringsdatum: 4 november 2019

Ny strategi ska stärka statusen för landets 15 världsarv

Gammelstads kyrkstad

Strategin ska stärka statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation. Den ska också bidra till att stärka skyddet genom ökad kunskap och kompetens samt visa vägen till en hållbar och fredlig värld.

– För första gången finns nu en strategi för världsarvsarbetet i Sverige vilket är mycket positivt och något vi varit med och arbetat för berättar Sara Vintén, antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Sverige ansvarar för 15 av världens världsarv. Det är en samling natur- och kulturarv av olika karaktär som tillsammans med de över tusen världsarv som finns i världen vittnar om jordens och mänsklighetens historia.

Arbetet med världsarv innebär inte bara att säkerställa att världsarven bevaras för all framtid. Världsarven ska också kommuniceras, bidra till samhällets utveckling, till exempel som besöksmål eller som attraktiva miljöer att bo och verka i och som skapar mening och tillhörighet. Världsarven ska dessutom gärna visa vägen och gå före i arbetet med att ställa om till en hållbar utveckling i enlighet med FN:s agenda för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Norrbotten har tre världsarv, Laponia, Struves meridianbåge och Gammelstads kyrkstad. Världsarvet Laponia förvaltas av föreningen Laponiatjuottjudus som bildats av nio samebyar de nio samebyarna Tuorpon, Jåhkågasska tjiellde, Sirges, Unna tjerusj, Baste čearru, Luokta-Mávas, Gällivare skogssameby, Udtja och Sierri samt Gällivare och Jokkmokks kommuner, Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen i Norrbottens län, vilket gör att delar av strategin inte kan tillämpas för Laponia.

Startegin har, på uppdrag av regeringen, tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet samt genom dialog med övriga ansvariga aktörer i världsarvsarbetet.

Kontaktperson

Sara Vintén, antikvarie
Enheten för samhällsplanering och kulturmiljö
Telefon: 010-225 52 58

Kontakt