Publiceringsdatum: 18 oktober 2019

Stolta över jordbruk som bedrivs på ett hållbart sätt

Den 18:e oktober sker årets första utbetalning av jordbrukarstöd!

Nästan 96 miljoner kronor kan efter en intensiv period på Landsbygdsenheten betalas ut.

Det här är ersättningar som går till aktörer som sköter djur och odlar marker så det i Norrbotten produceras livsmedel.
Ersättningarna är också för skötsel som gynnar och förstärker den biologiska mångfalden.

— Vi är många som får ta del av öppna landskap och den lokalproducerade maten. Vi ska känna oss stolta i Norrbotten över att ha jordbruk och skötsel runt om i länet som bedrivs på ett hållbart sätt, säger Erika Johansson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt