Publiceringsdatum: 11 oktober 2019

Kungen besökte länet

Den 9 oktober besökte H.M. Konungen Piteå och Luleå för att få information om nya högteknologiska initiativ som på sikt kan minska utsläppen av klimatgaser.

I Piteå besökte Kungen företaget Sunpine som tillverkar diesel av tallolja, en restprodukt från massaindustrin. Talldieseln är i dag marknadens enda Svanen-märkta diesel och ger positiva klimateffekter eftersom den reducerar de fossila koldioxidutsläppen.

På Markbygden Vind fick Kungen information om den 450 km² stora vindkraftsanläggning som just nu byggs i de höglänta delarna av Infjärden.

Representanter från Vattenfall informerade Kungen om ”Hybrit” som är SSAB:s, LKAB:s and Vattenfalls initiativ att använda fossilfri elektricitet och vätgas istället för kokande kol vid produktion av järn och stål.
På så sätt kan utsläppen från järn- och stålproduktionen bli vatten istället för koldioxid.
I dag står järn- och stålindustrin står för cirka tio procent av det totala svenska koldioxidutsläppet.

På eftermiddagen besökte Kungen Luleå tekniska universitet och fick där information om flera olika forskningsprojekt:

  • Tobias Bauer, biträdande professor malmgeologi, demonstrerade universitets VR-studio och drönaren Hugin som används i både forskning och utbildning. Hugin kan bland annat hjälpa till med att kartlägga den svenska berggrunden för att förstå hur berget och våra malmer har bildats.
  • Johan Casselgren, forskare i experimentell mekanik, berättade om digital vinterväghållning och demonstrerade en väglagsbil som kan mäta och dela information, till exempel hur halt det är på vägarna. Forskningsprojektet tittar just nu på hur mätning med bilar kan påverka vinterväghållningen och skapa säkrare vägar.
  • George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik, visade Kungen universitetets robotiklaboratorium.
  • Javier Martin Torres, professor i atmosfärsvetenskap demonstrerade instrumentet HABIT som planeras att användas under expeditionen ExoMars år 2020 när ESA skickar en obemannad rymdfarkost till Mars. Instrumentet HABIT är konstruerat och byggt vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Omnisys Instruments.

 

Kungen besökte bland annat vindkraftsanläggningen Markbygden Vind. Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län