Publiceringsdatum: 8 oktober 2019

Pressmeddelande:
Undervattensmiljön längs Norrbottenskusten kartlagd

Inventering av en grund vik utanför Rörbäck. Foto Länsstyrelsen Norrbotten.

Petra Pohjola inventerar en grund vik utanför Rörbäck. Foto Länsstyrelsen Norrbotten.

Under tre år har Länsstyrelsens marinbiologer kartlagt och inventerat undervattensmiljön i grunda vikar längs Norrbottenskusten, från Haparanda till Jävre. Som ett resultat av arbetet finns nu ett digitalt presenterat kartunderlag med detaljerad information om vattenförhållanden, arter och bottnar i 129 olika vikar.

Med stöd av Havs-och vattenmyndigheten har Länsstyrelsens marinbiologer slutfört en undersökning av ett urval grunda havsvikar från Haparanda till Jävre.

- Vi har valt att inventera vikar med hög biologisk mångfald och som är viktiga livsmiljöer för många fisk-och fågelarter, säger Linnea Bergdahl, marinbiolog på Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

För varje vik har Linnea Bergdahl och kollegan Petra Pohjola samlat detaljerad information om vattenförhållanden, djur- och växtarter och bottnar. Resultaten har samlats i ett kartunderlag som nu gjorts tillgängligt för allmänheten via Länsstyrelsens kartverktyg på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Vår kartläggning gör det enklare för kommuner, företag och enskilda att fatta beslut som kan påverka undervattensnaturen med hänsyn till den biologiska mångfalden och ekosystemet. Samtidigt blir det lättare att besluta om åtgärder för att skydda livsmiljöerna på bästa sätt, säger Petra Pohjola, också marinbiolog på naturskyddsenheten.

Tack vare inventeringen har Länsstyrelsen fått ny kunskap om naturen under vattenytan i länets grunda havsvikar. Det ger bättre förutsättningar för arbetet med exempelvis vattenförvaltning, områdesskydd, havsplanering, miljöskydd osv.

- Olika typer av exploatering tillsammans med klimatförändringar, utsläpp, invasiva arter osv påverkar idag undervattensmiljön. Att vi nu har fakta om vikarnas naturvärden och möjliga hot ger oss värdefulla data vi kan jämföra med i framtida undersökningar, avslutar Petra Pohjola.

Media hälsas välkomna till informationsträff!
En informationsträff med presentation av det nya kartunderlaget hålls på Länsstyrelsen torsdag den 10 oktober kl 13 - 16. Se länk nedan!

Pressbilder
Högupplösta bilder från inventeringen kan laddas ned från Länsstyrelsens pressrum.

Så hittar du faktaunderlaget i Länskarta Norrbotten:

Klicka här för att komma till vårt kartverktyg Länskarta Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och följ instruktionerna nedan:

Kontakt