Publiceringsdatum: 8 oktober 2019

Kungen gör hållbarhetsresa i länet

Den 9 oktober besöker H.M. Konungen Piteå och Luleå på temat ”Nya högteknologiska initiativ för minskade utsläpp av klimatgaser”.

Kungens besök inleds på företaget SunPine i Piteå, ett företag som är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel.
Företaget utvecklar och investerar i ny teknik och ny produktutveckling med hållbarhet som fokus.

Efter rundturen på SunPine besöks Markbygden Vind. Merparten av besöket till Markbygden sker som en rundtur med buss.
Under resan presenteras Markbygden Vind med inriktning på dess betydelse för utvecklingen av den icke-fossila energiförsörjningen och vindkraftsparkens betydelse lokalt och regionalt.

Därefter går besöket vidare till Luleå Tekniska Universitet. Här får Kungen bland annat en demonstration av VR-studion och drönaren Hugin som används i både forskning och utbildning.
Hugin kan bland annat hjälpa oss att kartlägga den svenska berggrunden för att förstå hur berget och våra malmer har bildats.

  • Ackreditering krävs för press och annan media.
  • För hålltider se bifogat program.PDF

    Under Kungens hållbarhetsbesök välkomnas media att delta vid två planerade fototillfällen.

    Plats 1: SunPine, Piteå kl. 11.30-11.45, fototillfälle för media i samband med avslutad rundtur.

    Plats 2:
    Luleå Tekniska Universitet, Luleå kl. 16.00-16.15, fototillfälle för media i samband av demonstration av VR- studion samt drönare Hugin.

Kontaktperson program:
Paulina Henriksson, länsledningens stab
010- 225 53 17, 072-21 59 513
Paulina.Henriksson@lansstyrelsen.se

Kontaktperson kommunikation samt ackreditering:
Malin Andersson, kommunikationsenheten
010-225 53 19, 072- 24 26 437
Malin.A.Andersson@lansstyrelsen.se

Kontakt