Publiceringsdatum: 24 september 2019

Ta steget från ord till handling- möjliga stöd inom energi och klimat

Att vi behöver minska våra utsläpp för att minimera påverkan på klimatet har knappast undgått någon.

För företag och kommuner finns det ett flertal tillgängliga stöd att söka för dem som har idéer kring hur detta kan göras.
Den 24 september öppnar ansökan/ en ny ansökningsomgång återigen för Klimatklivet.
Detta är ett investeringsstöd som runt om i Sverige har bidragit med medel till över 3200 projekt.

Naturvårdsverket bedömer att det förväntas leda till utsläppsminskningar med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år.
Stödet är viktigt för att skapa kraftfulla utsläppsminskningar i alla samhällssektorer och det kompletterar andra styrmedel såsom koldioxidskatten.

—Idag finns ett flertal stöd för företag och organisationer i Norrbotten som vill investera i klimat- och energismarta lösningar. Bland annat Klimatklivet som öppnar en ny ansökningsomgång den 24 september, säger Maria Palo Isaksson, handläggare Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Den tredje oktober bjuder Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Region Norrbotten, Energikontor Norr och de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Luleå kommun in till tre tillfällen då företag och kommuner kan mer information om hur de kan ta del av de stöd som finns.

Här hittar du inbjudan

—Länsstyrelsen vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar, säger Maria Palo Isaksson.

I Norrbotten beviljades 65 ansökningar under perioden 2016-2018.
Det totala stödbeloppet var cirka 100 000 000 kronor under samma period för Norrbotten.

Media hälsas välkommen till dagen!
Datum: 3 oktober

Tid: 10.00-18.00
Plats: Scandic Hotel, Luleå

Kontakt