Publiceringsdatum: 23 september 2019

Senast uppdaterad: onsdag 2 oktober, 16.52

”Ät mer lokalproducerat” uppmanar Länsstyrelsen Norrbotten

Foto: Mera Media

Den mat vi äter, var och hur den framställs har en stor inverkan på både klimat, hälsa och regional välfärd. Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, visar att det finns en enkel och hållbar väg framåt, nämligen att handla lokalproducerat så ofta det bara går. Och det bästa av allt: norrbottnisk mat är bland den renaste i världen och gör gott för människa, djur och natur.

—Vi vet att många vill bidra till en hållbar utveckling men upplever att det är svårt att veta vad och hur man ska göra. Därför lanserar vi nu informationssatsningen ”Mer norrbottnisk mat på tallriken”, säger samordnaren för Nära Mat på Länsstyrelsen Norrbotten, Hulda Wirsén och fortsätter:

— Genom att handla rätt mat kan norrbottningen bidra till ett minskat klimatavtryck, ökad tillgång på renare och mer hälsosamma livsmedel, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd samtidigt som man kan servera en renare, hälsosammare och säkrare mat till familj och vänner.

Informationssatsningens övergripande budskap är att i första hand välja norrbottnisk mat. I andra hand svenskt samt i tredje hand miljömärkt importerad mat.

Genom ett antal filmer för sociala medier där några av länets matproducenter medverkar: bönder, fiskare, renskötare, odlare och förädlare samt via webbplatsen www.mernorrbottniskmatpatallriken.se, Facebook och Instagram kommer de många fördelarna med den norrbottniska maten presenteras.

På webbplatsen kommer man även visa hur man hittar den lokala maten på exempelvis gårdsbutiker och lokala marknader tillsammans med fördjupade rapporter och forskning.

— ”Mer norrbottnisk mat på tallriken” är ett konkret och viktigt bidrag från Norrbotten till de globala målen i Agenda 2030, avslutar Hulda Wirsén.

Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat utgår från att det tillverkas för lite livsmedel i regionen. För 20 år sen var länet självförsörjande på mat till 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent.

Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Ju mer mat vi producerar och konsumerar av det som kommer från våra åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir vi.

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra.

Initialt har Nära Mat involverat livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, restauranger, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.

I och med lanseringen av den konsumentinriktade insatsen ”Mer norrbottnisk mat på tallriken” går Nära Mat in i nästa viktiga fas, där syftet är att sprida kunskap och höja kännedomen om fördelarna med lokalproducerad mat till norrbottniska konsumenter.

I styrgruppen för Nära Mat deltar representanter från Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och LRF. www.närmat.nu

Kontakt