Publiceringsdatum: 19 september 2019

Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

älg i skog

Genrebild, foto: Mostphotos, Johannes Hansen

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har en älgko som sköts under jakten visat sig vara positiv i de första analyserna för CWD och troligen kommer fallet att bekräftas.

Enligt jägarna visade älgkon inga tecken på sjukdom innan den sköts. Jämfört med tidigare fall är denna älg yngre, men den bedöms vara minst nio år gammal.

— Ytterligare en älg betyder inte per automatik att det är en smittsam variant av sjukdomen. Men vi kan heller inte säkert utesluta smittsamhet eller att det finns faktorer som vi ännu inte känner till som påverkar utveckling av sjukdomen. Vi konstaterar att den här älgen är yngre än tidigare fall, men det handlar inte om en ung älg. Exakt vad det innebär har vi inte svar på, det finns fortfarande mycket vi inte vet om den här sjukdomen, säger Maria Nöremark på SVA.

Läs hela pressmeddelandet på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats

Smittsam variant av avmagringssjuka, även kallad klassisk CWD, påvisades för första gången i USA på 1960-talet och har sedan dess fått omfattande spridning och negativ påverkan på hjortpopulationer i USA och Kanada. Första fallet av klassisk CWD i Europa påvisades på vildren i Norge 2016, där hela den drabbade flocken har avlivats för att undvika att sjukdomen sprids.

Att smittsamheten kan variera mellan olika varianter av CWD beror på att smittämnet, prioner, är ett av kroppens egna proteiner som har ändrat form. När ett djur får i sig prioner (från ett annat djur) fungerar de som en mall för de normala proteinerna som då också börjar ändra form. Men processen att kroppens egna proteiner ändrar form verkar hos äldre djur också kunna starta utan att djuren har smittats av prioner från ett annat djur, så kallad spontan, eller atypisk variant.

CWD har hitintills bara påvisats naturligt hos hjortdjur. Risken för spridning till människa bedöms som mycket låg, men kan inte helt uteslutas.

Kontaktperson vid Jordbruksverket

Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare
Maria.cedersmyg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 19

Kontaktperson vid SVA

Maria Nöremark, Epidemiolog
Maria.noremark@sva.se
Telefon 018-67 40 96

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län