Publiceringsdatum: 26 juni 2019

Länsstyrelsen har tagit höjd inför årets skogsbrandssäsong

Foto: Mostphotos

De större skogsbolagen är kontaktade, skogsbrandsdepåerna har utökats och det finns en gemensam riktlinje för personalförsörjningen.

Förra årets skogsbränder i landet har medfört att flera aktörer har vidtagit åtgärder. Robert Svanberg är handläggare för skogsbrandsfrågor på Länsstyrelsen i Norrbottens län och har inför årets skogsbrandssäsong träffat flertalet skogsbolag och de större skogsägarna som har verksamhet i länet. Dessutom har förstärkningsresurserna utökats.

”De statliga förstärkningsresurserna för skogsbrand har utökats med ytterligare en depå, så nu finns det två depåer placerade i Boden. Det finns också ett bra utbytessystem för att snabbare kunna återställa depåerna för skarp tjänst igen, säger Robert Svanberg. ”

Det finns även en ny vägledning för skogsbrandsläckning. Vägledningen har fokus på bekämpning av skogsbrand, både på marken och från luften. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tagit fram vägledningen för att öka kunskaperna kring bekämpning av skogsbrand hos främst kommunal räddningstjänst.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit vara på erfarenheter och kunskaper från skogsbränderna i Norrbotten sommaren 2018 genom en utvärdering av inblandade aktörers agerande under pågående bränder. Vid ett skogsbrandsseminarium tidigare i vår presenterades utvärderingen för aktörerna där även förslag på omedelbara och mer långsiktiga förbättringsåtgärder fanns med.

Tillsammans har Länsstyrelserna tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar. Den innebär att det kommer finnas personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser samt personal för samverkan med andra centrala myndigheter, exempelvis MSB. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med denna gemensamma riktlinje är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.

Kontakt