Publiceringsdatum: 24 maj 2019

Abisko nationalpark lockar allt fler

Besökare i Abisko nationalpark

Abisko nationalpark hade många besökare även 2018. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Idag den 24 maj firas Nationalparkernas dag runt om i hela Europa. Abisko nationalpark är en av de nio parker som bildades den 24 maj 1909, först i Europa. Och 110-åringen Abisko fortsätter att vara länets mest besökta nationalpark.

- Det är svårt att mäta det exakta antalet besökare, men gästnätter och besöksräknare indikerar minst 80 000 besökare förra året, säger Lo Fischer, föreståndare för naturum Abisko.

Det ökade intresset för fjällturism visar sig även i naturum Abiskos egna besökssiffror som också steg under förra året. Naturum Abisko är Länsstyrelsens besökscentrum för norra Norrbottensfjällen och Abisko nationalpark.

- På naturum mötte vi drygt 54 000 besökare förra året. Det är en ökning med 24 procent jämfört med 2017, berättar Lo Fischer. En ny utställning med fokus på klimatförändringar har tillsammans med ett ökat intresse för friluftsliv och fjällen bidragit till ökningen, anser hon.

Skräddarsytt för skolklasser

Glädjande nog har antalet skolklasser också ökat. Varje skolgrupp som besöker naturum har möjlighet att få ett skräddarsytt program för att få ut så mycket som möjligt av besöket. En annan ökande kategori besökare är de med ingen eller liten frilufts- och fjällvana. Här är personalens kompetens avgörande när det gäller fjällsäkerhetsfrågor. Turtips, fjällsäkerhetsfrågor och information om växter, djur, samisk kultur och fjällens ekologi är efterfrågat och uppskattad av besökarna.

Ökade krav

Tillgängligheten i Abisko nationalpark har förbättras under senare år, vilket också hjälper till att kanalisera besökare. Med ökat antal besökare följer ökande krav på förvaltningen och risken för slitage ökar. Årets minskade medel för förvaltning har gjort att tidigare planerade entréupprustningar i Pieljekaise och Haparanda skärgårds nationalpark får vänta. Sverige har idag totalt 30 nationalparker som tillsammans hade 2,7 miljoner besökare under 2018.

Nationalparker i Norrbottens län

  1. Abisko
  2. Vadvetjåkka
  3. Pieljekaise
  4. Haparanda skärgård
  5. Muddus/Muttos
  6. Padjelanta/Badjelánnda
  7. Sarek
  8. Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke

De fyra översta förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Övriga fyra ingår i världsarvet Laponia och förvaltas av organisationen Laponiatjuottjudus.

Naturum Abisko

I naturum Abisko fick 2018 dryg 54 000 besökare information, tips och råd inför fjällvistelsen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fjäll, grön fjällbjörkskog och några små sjöar.

Vy över Abisko nationalpark. Foto: Stefan Isaksson/Johnér

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Naturum Abisko