Publiceringsdatum: 21 maj 2019

Ylva Johansson besöker Norrbotten

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till en regional träff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson onsdagen den 22 maj.

På programmet står information och samtal om den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen, och särskilt hur myndighetens lokala närvaro runt i landet
kan säkras.

Inbjudna till mötet är förutom länsledningen bland andra även representanter för regionen, chefer från Arbetsförmedlingen och kommunledningar från länets kommuner.

En fråga som ska diskuteras under dialogmötet är hur Arbetsförmedlingen framöver ska säkerställa fungerande service till arbetssökande och arbetsgivare i hela landet, samt samverkan med kommunerna.
Arbetsförmedlingen kommer även i framtiden behöva lokal närvaro för att vid behov kunna erbjuda personliga möten och för att kunna samverka med kommuner, Försäkringskassan och andra aktörer.

Utdrag ur programmet för arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besök i Luleå, onsdag 22 maj.

11:00–11:45 Besök hos Handels A-kassa i Luleå.

13:00–15:00 Dialogmöte på Clarion Sense i Luleå med Länsstyrelsen i Norrbotten om Arbetsförmedlingens framtid i Norrbotten.

15:15–16:15 Besök på Arbetsförmedlingen i Luleå.

Kontakta pressekreterare Sofia Brändström för intervjuförfrågningar.
Tid för media är avsatt på Clarion Sense klockan 14.45-15.00.

Kontakt