Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Positivt förslag för Norrbotten

Foto: Mostphotos

Försvarsberedningen slutrapport om inriktningen på det militära försvaret innehåller flera positiva delar för Norrbotten. Bland annat att återinrätta ett regemente i Arvidsjaur, en viktig del i utvecklingen av försvarets vinterförmåga.

—Det är glädjande att försvarsberedningen föreslår utökade satsningar i Norrbotten. Satsningar som kan innebära ökad sysselsättning och en positiv utveckling för Arvidsjaurs kommun och länet, säger landshövding Björn O. Nilsson..

Samarbetet med bland annat Finland föreslås stärkas vilket gör att både övningar och verksamheter i vardagen kan komma att öka och beröra fler kommuner i vårt län. Ett ökat antal värnpliktiga kommer att leda till ökade utbildningsvolymer vid såväl I 19 som vid A 9 i Boden och F 21 i Luleå.

Kontakt