Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Den biologiska mångfalden är hotad – vad kan vi göra?

Brun blåvinge. Foto: Jörgen Naalisvaara

Brun blåvinge. Foto: Länsstyrelsen

Den 22 maj uppmärksammas över hela världen den Biologiska Mångfaldens Dag. Den utropades av FN år 2002 för att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Länsstyrelsen uppmärksammar dagen redan på lördag då våra biologer möter upp på Teknikens hus med familjeaktiviteter.


Tillståndet för den biologiska mångfalden är kritiskt. FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) slog nyligen fast att naturen och den biologiska mångfalden är ansträngd till bristningsgränsen. Bin och andra vilda pollinatörer minskar snabbt. Mer än 1 miljon arter riskerar att utrotas och situationen blir allt värre.

- Det handlar inte bara om att enskilda arter som skalbaggar eller lavar försvinner, det handlar om hur naturmiljöer och hela ekosystem förändras eller förstörs, säger Jörgen Naalisvaara miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

Idag skadar den mänskliga påverkan miljön och vår naturliga omgivning så mycket att vi sätter vår egen överlevnad i verklig fara. Även i Norrbotten är den biologiska mångfalden negativt påverkad.

– Om vi inte kan hejda en fortsatt utveckling mot ett än mer intensivt nyttjande av mark och vatten och ytterligare fragmentering av landskapet kommer situationen förvärras, fortsätter Jörgen Naalisvaara.

Många olika aktörer i länet arbetar dock på olika sätt med att skydda biologisk mångfald. Länsstyrelsen arbetar exempelvis med restaurering av förstörda vattendrag, med att skydda områden med höga naturvärden, och med åtgärder för att rädda utrotningshotade arter .

- För att åstadkomma förändring behövs engagemang och förståelse för vad vi alla kan göra för den biologiska mångfalden. Vi hoppas därför att både barn och vuxna kommer och träffar oss på Teknikens hus på lördag, avslutar Jörgen Naalisvaara.

Om arrangemanget
Länsstyrelsen kommer lördag den 18 maj att vara på plats på Teknikens hus mellan kl 10 och kl 15 med material och aktiviteter för hela familjen. Vi kommer berätta om vad du själv kan göra för att hjälpa naturen, om biologisk mångfald och om Norrbottens natur och arter.

Kontakt