Publiceringsdatum: 9 maj 2019

Frukostseminarium om entreprenörskap och innovation

Morgonens frukostseminarium i Vetenskapens hus med Pontus Braunerhjelm handlade om hur vi kan utveckla innovationer och stimulera entreprenörskap i Norrbotten.

Norrbotten är framgångsrikt när det gäller samverkan och i länet finns ett antal forskningsmiljöer som har positionerat sig som världsledande. Forskning visar att innovationsmiljöerna inte begränsas av att ligga i ett litet samhälle långt ifrån större städer.

Paneldebatten lyfte viktiga frågor som hur vi bygger företag och entreprenörskap utifrån våra förutsättningar och vikten av samverkan och nätverkande för att stimulera företagande. Hur ser framtidens yrkesliv ut och vilka utmaningar står vi inför?

I paneldebatten deltog Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH, Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län, Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, Nils-Olof Lindfors, regionråd samt Linda Rosén, VD Lindbäcks Group.

Li Skarin, VD på Luleå Näringsliv modererade.

Kontakt