Publiceringsdatum: 23 april 2019

Sveriges unga akademi besöker länet

Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

Den 24–25 april genomför Sveriges unga akademi ett första akademimöte i Luleå. Landshövding Björn O. Nilsson ordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi välkomnar de unga forskningsledarna.

— Mötet i Luleå kommer till stor del att handla om Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen. Ledamöterna ser fram emot att träffa Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och att få besöka RISE. Att träffa styrelseordföranden för Sveriges unga akademis stiftelse, landshövding Björn O. Nilsson är jätteroligt! säger Sveriges unga akademis ordförande Maria Tenje.

Akademimötena äger rum på olika orter, ibland utomlands, två till tre gånger per termin och detta möte är det första som hålls i Luleå. Syftet med rotationen av mötesplatser är att deltagarna ska få kontakt med viktiga personer och institutioner i deras lokala miljö. Ett uppskattat inslag under akademimötena är de vetenskapliga presentationerna där ledamöterna berättar om sin forskning. Mötena genererar även nya idéer till aktiviteter och det är här olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

— Sveriges unga akademi har landets absolut mest framstående unga forskare bland sina ledamöter. Det känns stort att akademien nu förlägger sitt möte till Luleå för första gången, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Landshövding Björn O. Nilsson tar emot Sveriges unga akademi på Kallax den 24 april kl 9.30.

Om akademien
Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

Kontakta Sveriges unga akademi:
Annika Moberg, kommunikationsansvarig
annika@sverigesungaakademi.se, 070-325 32 18


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län