Publiceringsdatum: 10 april 2019

Alla hundar har fått ett nytt hem

Samtliga 24 hundar som omhändertagits har fått ett nytt hem.

Hundarna är av draghundstyp och säljs i befintligt skick, utan garantier.

Det är oklart vilka draghundslinjer som hundarna har, eftersom inga registreringsbevis eller stamtavlor finns. Det finns inte heller några exakta uppgifter om deras ålder.

Hundarna är översiktligt besiktade av veterinär vid omhändertagandet och veterinärintyget medföljer. När hundarna säljs är de avmaskade, vaccinerade och id-märkta med microchip.

Hundarna är trevliga och hanterbara, några är lite försiktiga vid första kontakt.

De är i bra fysisk kondition, någon enstaka individ kan eventuellt behöva rumsrenhetstränas.

Om du är intresserad av att köpa en hund så ska du använda vårt formulär. Glöm inte att skriva en kort beskrivning om dig själv samt vilket liv du kan erbjuda hunden.

Länsstyrelsen kommer sedan titta efter eventuell tidigare djurskyddshistorik och om det finns tidigare historik enligt tillsynslagen. Därefter görs en bedömning om du kan köpa en hund från oss.

Hundarna säljs när godtagbar köpare har hittats.
Länsstyrelsen förbehåller sig prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och har rätt att förkasta samtliga om Länsstyrelsen bedömer att kraven inte uppfylls.

Hunden kommer att kunna avhämtas av köparen från det djurhem där de är uppstallade.

Kontakt