Publiceringsdatum: 22 februari 2019

Nya medel att söka för integrationsinsatser

Foto: Sofia Byström/Johnér

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

Nu ligger årets utlysningar ute och det är hög tid att ansöka. Det handlar om ”Beredskap och mottagningskapacitet” och ”Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.”

Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Under 2019 prioriteras insatser som utvecklar samverkan mellan olika aktörer, till exempel kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Mer information om stödet och ansökningsblankett

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Insatserna ska bland annat stödja språkinlärning, ge socialt stöd och underlätta etablering i samhället.

Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där det finns etablerad kontakt med en eller flera samverkanspartners.

Mer information om stödet och ansökningsblankett


Kontakt