Publiceringsdatum: 19 februari 2019

Färre föryngringar - ingen licensjakt på lodjur 2019

Foto: Jan-Erik Nilsson

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten i år.

Länsstyrelsen i Norrbotten kommer inte att besluta om någon licensjakt på lodjur 2019. Inventeringen 2018 kunde bara konstatera 16 föryngringar av lodjur. Det är under länets beslutade miniminivå för lodjur på 17 föryngringar.

—Då andelen honor som får ungar kan variera mycket mellan år har vi även vägt in läget från den pågående inventeringen, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Senast det inte var licensjakt i Norrbotten var 2015. Det efter en kraftig nedgång i inventeringsresultatet.

Årets inventering pågår till den 28 februari, men det finns inga indikationer på att antalet föryngringar är väsentligt högre än i fjol.

—Vi bedömer därför att det inte finns utrymme för en licensjakt på lodjur i år, berättar Anna Danell.

Kontakt