Publiceringsdatum: 15 februari 2019

Inväntar beslut om lodjursjakt

Foto: Jan-Erik Nilsson

Den 19 februari sammanträder Viltförvaltningsdelegationen. Därefter kommer Länsstyrelsen i Norrbottens län att gå ut med ett besked gällande licensjakt på lodjur.

— Eftersom det är många som undrar när dom får veta om det blir någon jakt eller inte vill vi gå ut med information om att de kommer få veta det den 19 februari, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen.

Informationen kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats.

Licensjakt på lodjur

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till Länsstyrelsen när

  1. lodjursstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
  2. den beslutade miniminivån för lodjur i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

  • det inte finns några andra lämpliga lösningar
  • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
  • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter lo ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät lodjurspopulation kan orsaka.

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter lo får jakten i norra Sverige bedrivas mellan 1 mars – 15 april.

När en ny jaktsäsong närmar sig kommer det att finnas mer information här om beslutet och den kommande jaktperioden.

Kontakt