Publiceringsdatum: 17 januari 2019

Bli antikvarisk expert i Norrbotten

Antikvarisk kontroll

Är du intresserad av uppdrag inom antikvarisk medverkan? De antikvariska experterna prövas årligen av Länsstyrelsen och nu är det dags att lämna in ansökningarna för 2019.

Prövning av antikvariska experter

Länsstyrelsen i Norrbotten beviljar årligen bidrag till projekt för vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Som villkor i besluten ställs krav på att arbetet ska följas av antikvarisk expertis som kan stötta och vägleda byggherren samt bevaka att arbetet görs på ett antikvariskt godtagbart sätt, s.k. antikvarisk medverkan.
Experten finansieras av bidragsmedel och upphandlas av respektive bidragsmottagare.

Länsstyrelsen beviljar även beslut om tillstånd för vård eller förändring av det kyrkliga kulturarvet. Även i dessa beslut villkoras med krav på antikvarisk medverkan.
I dessa ärenden upphandlas och finansieras experten av respektive församling eller pastorat.

De antikvariska experterna prövas årligen av Länsstyrelsen och finns efter godkännande med på Länsstyrelsens lista över godkända antikvariska experter för året. Prövningen sker i enlighet med Riksantikvarieämbetets vägledning för antikvarisk medverkanlänk till annan webbplats.

Mer information om prövningen och uppdraget finns underst på sidorna för byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län