Publiceringsdatum: 27 december 2018

Foto: Johnér bildbyrå

Förbättring av digital kartinformation

Natura 2000-älvarnas områdesgränser i Norrbotten justeras

Länsstyrelsen har justerat Natura 2000-älvarnas områdesgränser i Norrbotten och kommer att redovisa detta till Naturvårdsverket i februari 2019.

Älvarnas områdesgränser har anpassats eftersom det numera finns mer detaljerade digitala kartunderlag än när områdesgränserna fastställdes. Fler små biflöden och älvarnas utlopp kommer ingå i de justerade gränserna. Förslaget kommer så småningom fastställas av regeringen.

Kontakt