Publiceringsdatum: 16 november 2018

Med anledning av det medialt uppmärksammade fallet av omhändertagna katter

Länsstyrelsen i Norrbotten har förstått av de reaktioner som kommit från allmänheten via mail, på sociala medier och telefonsamtal att uppfattningen är att Länsstyrelsen krävt den aktuella djurhållaren på drygt 200 000 kronor, det stämmer inte.

Länsstyrelsen har beslutat om att djurhållaren ska betala 9 600 kronor som motsvarar det arbete myndigheten har utfört under totalt fyra års tid. Denna kostnad har Länsstyrelsen dessutom, av olika anledningar inte fakturerat djurhållaren. Personen har med andra ord inte betalat något alls till Länsstyrelsen för det arbete som utförts.

I SVT:s rapporter har det inte framgått att djurhållaren i det aktuella fallet har djurförbud och inte får hålla djur. Inte heller har det framgått att Länsstyrelsen vid hanteringen av detta ärende under alla år har haft kontakter med både kommun, anhöriga och samt grannar.

Länsstyrelsens uppdrag:

Länsstyrelsens uppdrag är att säkerställa ett gott djurskydd. I vårt arbete samarbetar vi med andra myndigheter och kommuner.

Länsstyrelsen försöker, så långt det är möjligt, att samarbeta med anhöriga eller andra personer i syfte att underlätta för den enskilde medborgaren att göra rätt. Men så länge en person har rättslig handlingsförmåga – det vill säga inte har en förvaltare – så är det den personen vi ska kommunicera med.

I många fall kräver ärenden olika insatser från olika myndigheter/parter och kan pågå under längre tid. I det här fallet var polisen ansvarig för att verkställa de beslut om omhändertagande som vi fattat, efter ett flertal försök att få djurhållaren att själv komma till rätta med bristerna i djurhållningen.

Regeringen har sedan 1 juni 2018 bestämt att verkställigheten av beslut om omhändertagande av djur ska skötas av Länsstyrelsen. Innan 1 juli 2018 har detta ansvar legat hos Polismyndigheten. Polisen är fortfarande ansvarig utanför kontorstid. Länsstyrelsen är nu ansvarig för bedömning, tillvägagångssätt och de kostnader som uppstår i samband med omhändertagande av djur.

Länet är stort och resorna för de företag som samarbetar med myndigheterna i verkställandet av dessa beslut kan bli långa. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att hitta andra lösningar om möjligt och är positiv till att fler företag intresserar sig för att arbeta med dessa frågor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län