Publiceringsdatum: 30 oktober 2018

Delegation besöker Luleå

hund husky djurärenden

Vad kan Norrbotten och norrbottningarna bidra med för att klara visionen? Ordförande för Agenda 2030-delegationen, Ingrid Petersson besökte Luleå onsdag den 31 oktober.

Agenda 2030-delegationen består av tolv ledamöter som är utsedda av regeringen. Tillsammans har de en bred kompetens och erfarenhet av arbete med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, CSR, kultur, klimat och miljö, kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och forskning.
I delegationen ingår också tre sakkunniga från regeringskansliet.

Den 16 oktober träffade landshövding Björn O. Nilsson kommunal- och regionråden i länet för att tillsammans skriva under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet.

—Vi jobbar för en global överenskommelse med 17 mål för en hållbar framtid, inget mål ska nås på bekostnad av något annat, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Arbetet fortsätter

Den 31 oktober fanns delegationens ordförande Ingrid Petersson, generaldirektör på Forskningsrådet Formas, på plats i Luleå där hon föreläste för Länsstyrelsens personal.


Kontakt