Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Agenda 2030 - avsiktsförklaring

Skörd

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Så här ska Norrbotten ta sig an utmaningen.

­Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att tillsammans med länets aktörer, verka för att de globala målen i Agenda 2030 nås men också att sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

Den 16 oktober träffade landshövding Björn O. Nilsson kommunal- och regionråden i länet för att tillsammans skriva under en gemensam avsiktsförklaring för arbetet.

—Vi jobbar för en global överenskommelse med 17 mål för en hållbar framtid, inget mål ska nås på bekostnad av något annat, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att dels sprida information om agendan, dels verka för att målen nås.
Norrbottens aktörer har lång erfarenhet av att samarbeta och dra åt samma håll när det gäller viktiga frågor som rör länets framtid.

—Norrbotten är ett län som tänker hållbart. Mår planeten bra så mår vi bra och det här är frågor som vi redan arbetar med, säger Britta Flinkfeldt, Arjeplogs kommunalråd om Agenda 2030-målen.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att respektive aktör ska:

  • Främja, direkt eller indirekt, genomförandet inom ramen för sin ordinarie verksamhet.
  • Bidra till genomförandet med sin kompetens, kunskap och sina nätverk.
  • Upprätta en årsplan för det gemensamma arbetet.
  • Sprida information om Agenda 2030 i sina egna organisationer och nätverk.

—Med en avsiktsförklaring vill vi manifestera att vi tar oss an utmaningen och att så långt som möjligt bidra till att målen i Agenda 2030 kan nås. Om man vill kan man beskriva undertecknandet som ett ”handslag mellan länets parter”, säger landshövding Björn O. Nilsson.

 

Kontakt