Publiceringsdatum: 13 oktober 2018

Första utbetalningarna av jordbrukarstöden beslutade

Skörd

Drygt 66 miljoner kronor i jordbrukarstöd börjar betalas ut efter den 19 oktober. Totalt kommer drygt 180 miljoner att betalas ut i år.

Nu har de första stora utbetalningarna av jordbrukarstöden beslutats. Drygt 66 miljoner kronor kommer att börja betalas ut efter den 19 oktober. Huvuddelen av dessa pengar, 53 miljoner, är det så kallade kompensationsstödet som är till för att kompensera jordbruk i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Förutom kompensationsstödet så har även beslut om utbetalning tagits för miljöersättningar för betesmarker, (10,4 miljoner), ekologisk produktion (2,7 miljoner) samt miljöersättning för vallodling.

− Det känns bra att vi nu har kunnat besluta om drygt 66 miljoner kronor till länets jordbrukare då många inom näringen har det tufft, bland annat på grund av sommarens torka. Vår målsättning är att få ut så mycket pengar som möjligt, så tidigt som möjligt till så många som möjligt, säger landsbygdsdirektör Erika Johansson vid Länsstyrelsen Norrbotten.

Nästa stora utbetalning av jordbrukarstöden sker under december. Totalt kommer drygt 180 miljoner kronor att betalas ut i år.

Utbetalningarna av de olika stöden har under lång tid varit kraftigt försenade och många väntar på sina pengar. För vissa handlar det om slututbetalningar av stöd som inte har betalats ut för åren 2015-2017. Länsstyrelsen kommer nu att hålla två informationsträffar för de som som söker stöden i syfte att informera om de olika jordbrukarstöden och när vi tror att beslut om utbetalning kan ske. Den 26 oktober hålls en heldag om stöd och utbetalningar på Länsstyrelsen i Luleå och den 30 oktober en informationsträff i Pajala om de olika miljöersättningarna.

− Vi hoppas att så många som möjligt som berörs av jordbrukarstöden tar tillfället i akt och kan komma på våra dialogdagar, säger Erika Johansson.

Läs mer om dialogdagarna:

26 oktober: Dialogdag i Luleå om stöd och utbetalningsläge för lantbrukare i Norrbotten

30 oktober: Informationsträff i Pajala om de olika miljöersättningarna

Kontakt