Publiceringsdatum: 21 augusti 2018

Ny webbutbildning ska öka kunskap om migration och kulturmöten i länet

Om utbildningen bättre bemötande. Bild på Anna-Maria Lundkvist-Monroy.

Anna-Maria Lundkvist-Monroy är en av de två programledarna i den nya webbutbildningen. Hon är också projektledare på Länsstyrelsen för Integration & Tillväxt i Norrbotten.

Den 22 augusti lanserar Länsstyrelsen en ny webbutbildning för dem som i sin yrkesroll eller i sin privata vardag möter asylsökande eller flyktingar. Utbildningen är helt webbaserad och kan användas av arbetsplatser, skolor, föreningar, myndigheter och privatpersoner.

Utbildningen, med namnet Bättre bemötande, har tagits fram i det EU-finansierade projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten. Projektet drivs av Länsstyrelsen Norrbotten i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Luleå tekniska universitet och civila samhället.

- Vi behöver fler människor i Norrbotten för att klara kompetensförsörjningen på sikt. Därför måste vi också utbilda oss själva för att vi på bästa sätta ska kunna bemöta och rusta dem som kommer hit som flyktingar och invandrare, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy, projektledare vid Länsstyrelsen Norrbotten.

Utbildningen ska tillgodose behovet av kulturkunskap och basfakta och bygger på filmade lektioner om olika moment. En särskild del tar upp vad som händer en asylsökande, från ankomsten till Sverige fram till att beslut om uppehållstillstånd eller ej fattas. I denna asylprocess har olika aktörer skilda ansvarsområden och roller.

- Vad som händer är ofta svårt att greppa för den enskilde asylsökande som berörs. Därför är det viktigt att vi alla ska kunna ge enhetliga och tydliga budskap om vad som gäller. Vi hoppas att också att utbildningen ska bidra till en bredare kulturompetens och ge verktyg som hjälper oss hantera migrationens utmaningar, avslutar Anna-Maria Lundkvist Monroy.

Projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten genomförs med stöd av Asyl, migrations- och integrationsfonden inom EU

Utbildningen lanseras den 22 augusti via webbadressen
www.bättrebemötande.se

Se länk till mer information på Länsstyrelsens webbplats.

Se trailer för utbildningen nedan!

Kontakt