Publiceringsdatum: 4 juli 2018

Naturvårdsbränning genomförd i Tervavuoma naturreservat

Brinnande skog

Länsstyrelsens naturvårdsbränning i Tervavuoma naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den 3 juli brände Länsstyrelsen ett cirka 25 hektar stort område i Tervavuoma naturreservat i Pajala kommun. Bränningen gick bra och efterbevakning kommer att pågå så länge det behövs.

Naturvårdsbränningar görs för att återskapa skogens naturliga dynamik och hjälpa de arter som är beroende av brand.

Bränningen som genomfördes var väl avgränsad mellan ett stort våtmarksområde och en sjö. Det var ett cirka 25 hektar stort område som brändes. Vädret var lugnt med låg vind vilket gjorde det lämpligt för brand. Efterbevakning kommer att ske så länge det behövs.

Länsstyrelsen Norrbotten deltar i det nationella projektet Life Taiga där flera länsstyrelser ingår.

Skötsel av skyddad natur i Norrbottens län

Tervavuoma naturreservat

E-post till förvaltningen av skyddad natur

 

Skog som ryker och bränner

Naturvårdsbränningen i Tervauvoma. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker