Länsstyrelsens projekt

Inom Länsstyrelsen i Norrbottens läns verksamheter finns en rad intressanta projekt. Vissa är internationella samarbeten, andra sker inom länet tillsammans med regionala partners. Här presenterar vi de mest aktuella projekten just nu.

EMRA

EMRA är ett svensk-finskt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och återskapa naturmiljön i reglerade vattendrag. Projektet omfattar delar av Lule och Kemi älvsystem. Det handlar både om kunskapsutbyte och om fysiska åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i vattensystemens livsmiljöer.

EMRA

Felles Fjellrev Nord II

I projektet Felles Fjellrev Nord II samarbetar myndigheter och forskare i Sverige, Finland och Norge för att stärka fjällrävsstammen i Norden. Samarbetet är en fortsättning på det tidigare Felles Fjellrev Nord I och omfattar bland annat fortsatt inventering, forskning, skyddsåtgärder och information till allmänheten.

Felles Fjellrev Nord II

SeaCOMBO

Projektet SeaCOMBO arbetar för ett ökat samarbete och utbyte mellan Sverige och Finland när det gäller bevarande och förvaltning av den marina miljön i norra Bottenviken.

SeaCOMBO

SEAmBOTH

I projektet SEAmBOTH 2017—2020 undersökte finska och svenska marinbiologer och geologer den marina miljön i norra Bottenviken. Samarbetet resulterade bland annat i ett gränsöverskridande kartunderlag över undervattensnaturen.

SEAmBOTH

Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative

Norrbottens län är en av fyra medverkande regioner i det europeiska Interreg-projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara naturvärden på ett sätt som gynnar regional utveckling.

Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative

Kontakt