Internationella projekt

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen Norrbotten innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.           

Internationella projekt