Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du post från Länsstyrelsen och andra myndigheter digitalt istället för på papper. Det är snabbt, säkert och miljövänligt.

Länsstyrelsen erbjuder digital post i vissa av våra ärenden. Du som föredrar att få din post digitalt istället för på papper kan skaffa en digital brevlåda. Det enda du behöver är e-legitimation, till exempel mobilt BankID. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post, och kan läsa den på datorn, surfplattan och mobilen. Säkerheten är högre än för vanlig e-post och papperspost.

Tjänsten är frivillig och du väljer själv vilka du vill få digital post från. Både privatpersoner och företag kan skaffa en digital brevlåda.

I dagsläget kan du få digital post från oss i dessa ärenden:

 • Anmälan om svenskt medborgarskap
 • Anmälan om transport av farligt avfall
 • Anmälan om vattenverksamhet
 • Anmälan om ändring av uppgifter i stiftelseregistret
 • Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde
 • Ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning
 • Ansökan om godkännande vid offentlig förevisning av djur
 • Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden
 • Ansökan om tillstånd för viss djurhållning enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen
 • Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall
 • Ansökan om upphävande av beslut om djurförbud
 • Ansökan om veterinär vid offentlig tävling med djur
 • Ansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter
 • Beställa registreringsbevis för stiftelse
 • Begäran om tillsyn av vattenskyddsområde
 • Begäran om tillsyn av vattenverksamhet
 • Begäran om uppgifter enligt dataskyddsförordningen
 • Besiktning av djurstall efter förprövning
 • Besiktning av transportmedel för djur
 • Beslut om kostnader vid omhändertagande av djur
 • Beslut om återkallelse av godkännande för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
 • Beslutsbrev och annan kommunikation gällande Jordbrukarstöd
 • Efterprövning av ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall
 • Förhandsanmälan vid mindre om-och tillbyggnationer av djurstallar
 • Förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Inbesiktning av cirkus
 • Nyregistrering av stiftelser
 • Offentlig kontroll av djurskydd
 • Samråd om vattenverksamhet
 • Utredning om särskild avgift vid efterprövning av djurstall

Vi jobbar ständigt med att utveckla tjänsten för att kunna erbjuda digital post i fler ärenden.

Skaffa en digital brevlåda

Det finns flera digitala brevlådor att välja mellan. Den gemensamma plattformen bakom alla brevlådor heter Mina meddelanden.

Om du saknar e-legitimation kan du läsa mer om hur du skaffar det på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats om e-legitimation.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats om e-legitimation Länk till annan webbplats.

Kontakt