Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta Länsstyrelsen på flera sätt. Ring, faxa, skicka e-post eller skriv ett brev. Du kan också besöka oss.

Kontaktuppgifter

Ring Länsstyrelsens växel 8—16.30

Telefon 010-225 50 00

För att nå enskilda handläggare, kontakta växeln så hänvisar de dig till rätt person.

Skicka e-post

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Luleå

Vardagar klockan 08.00-15.00. Lunchstängt 12.00-12.45. Besök vid övriga tider enligt överenskommelse.
Post kan lämnas i brevinkastet

Jokkmokk

Receptionen är stängd. Besök enligt överenskommelse, kontakta Länsstyrelsens växel.

Mer information

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni – en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni – en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal – en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Faxa oss på 0920-228 411

Samtliga e-tjänster Länk till annan webbplats.

Misstänker du att tama djur far illa? Djurskyddstelefonen är öppen vardagar 9—12. Du kan vara anonym.

Telefon Länsstyrelsens djurskyddshandläggare 010-225 54 99

Att anmäla bristande djurhållning

Övrig tid

Ring Polisen telefonnummer 114 14

Akuta ärenden

Vid pågående misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur.

Ring Polisen för anmälan om djurplågeri på telefon

Under licensjakt efter björn, rapportera till rovdjurstelefonen 010-2255771

 1. Tryck 1 om du vill höra återstående kvot. Telefonsvararen uppdateras så fort det skett en förändring eller minst en gång per dag. 
 2. Tryck 2 för att rapportera in påskjuten eller fälld björn. Du kopplas till en beredskapshandläggare under tiderna mellan 06:00—22:00. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Mer information om björnjakt

Rapportera rovdjursobservationer om du ser eller hör rovdjur, rovdjursspår eller rovdjursspillning Länk till annan webbplats.

Du kan även ladda ner appen Skandobs touch. Vi följer upp alla rapporter.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Länsstyrelsen i Norrbottens län skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Länsstyrelsen i Norrbottens län, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

E-handel, e-faktura och PEPPOL finns på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002478

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESVs webbplats Länk till annan webbplats.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002478 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200585

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1048

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via
e-bestallningar.norrbotten@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Ni som kan e-fakturera redan idag

PEPPOL

Länsstyrelsen i Norrbottens län kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL (https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/ Länk till annan webbplats.)

Länsstyrelsen i Norrbottens län PEPPOL-ID är 0007:2021002478.

De format som Länsstyrelsen i Norrbottens län kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. Länsstyrelsen i Norrbottens län använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002478 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1048

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som Länsstyrelsen i Norrbottens län kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst:

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Kontakta oss

I frågor i detta ärende:
Mejla e-bestallningar.norrbotten@lansstyrelsen.se

För mer information om e-faktura
www.digg.se Länk till annan webbplats.
www.skr.se Länk till annan webbplats.

Vill du skicka brev till oss?

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Vill du skicka gods eller varor till oss?

Ange gärna order- eller referensnummer om ett sådant finns och/eller namn på mottagare.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5 C
972 38 Luleå

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Parkering vid entrén

I anslutning till Länsstyrelsens huvudingång finns 10 avgiftsfria besöksparkeringar (se skyltning). Tillfälligt parkeringstillstånd för besökare hämtas i Länsstyrelsens reception.

Till höger om entrén finns två parkeringsplatser avsedda för personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I närområdet finns flertalet avgiftsbelagda parkeringsplatser, mer information finns hos Luleå kommun. Parkering i Luleå, luleå.se Länk till annan webbplats.

Frågor om parkering
För parkeringstillstånd till gästparkering, kontakta receptionen,
vardagar 08.00-16.00.
Tel: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Parkeringsbevakning sköts av Securitas.
Tel: 010 - 470 10 00

På grund av förändrat säkerhetsläge förändrar vi våra besöksrutiner. Det finns nu nya riktlinjer för mottagning av besök och tillträde till Länsstyrelsens lokaler.
Riktlinjerna syftar mot Länsstyrelsens övergripande mål: vi har regeringens och medborgarnas förtroende samt vi är en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare.

Bra rutiner för mottagning av besökare och tillträde till Länsstyrelsens lokaler är viktigt ur säkerhets- och servicesynpunkt men också för medarbetarnas arbetsmiljö.

Mål

 • Att skapa en personsäkerhet för våra anställda så att de känner trygghet på
  arbetsplatsen.
 • Att ge besökare service och se till att deras besök sker säkert.
 • Att förhindra stöld av egendom.
 • Att skapa en ökad informationssäkerhet.

Besökare

Alla våra besökare ska skriva in sig/bli inskrivna i en besöksliggare och få en namnetikett.
Den som har bokat in mötet med besökaren är ansvarig att ta hand om dem under hela vistelsen hos Länsstyrelsen, besökaren ska mötas upp vid entrén.
Om besökaren ska träffa flera personer, ansvarar den första personen för att följa med till nästa, som därmed övertar ansvaret för att följa besökaren ut ur lokalerna.
När besöket lämnar Länsstyrelsen ska det avregistreras i besöksliggaren.

Entreprenörer

Entreprenörer som utför tjänster av skilda slag i Länsstyrelsens lokaler, till exempel underhåll av tekniska system, ombyggnads- och renoveringsarbeten, ska ha en kontaktperson på Länsstyrelsen, ska legitimera sig och skriva in och ut sig i besöksliggaren.

Vi har stängt röda dagar och helgdagar samt julafton, nyårsafton, trettondagsafton, påskafton och midsommarafton. Under förkortade arbetsdagar har vi öppet klockan 8—12.

På klämdagar har vi stängt för fysiska besök men det går att nå oss 9—11 via Länsstyrelsens växel eller via e-post norrbotten@lansstyrelsen.se.

Dessa avvikande öppettider för fysiska besök gäller framöver:

 • Fredag 19 maj stängt
 • Torsdag 1 juni stängt för utbildning
 • Måndag 5 juni stängt.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss