28- 29 aug 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i kontinuitetshantering

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen bjuder in till utbildning i syfte att ge en ökad förmåga att tillämpa kontinuitetshantering i den egna organisationen.

Syftet med kontinuitetshantering är att kartlägga viktiga verksamheter och processer, identifiera beroenden samt förbereda, genomföra och implementera åtgärder som krävs för att minimera konsekvenser av störningar.

Målgrupp

Kommunernas säkerhetssamordnare eller motsvarande, driftansvariga inom kommunalteknisk försörjning, socialförvaltning, berörda inom övriga förvaltningar i kommunerna. Berörda vid Region Norrbotten.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge en ökad förmåga att tillämpa kontinuitetshantering i den egna organisationen.

Mål

  • Stärka förståelsen för och vikten av kontinuitetshantering.
  • Öka kunskapen om vad kontinuitetshantering är, hur det används och hur man kan arbeta med kontinuitetshantering inom dricksvattenförsörjning, avlopp och kommunal hälso- och sjukvård.
  • Stärka förmågan att inom ramen för kontinuitetshantering planera, genomföra och implementera samt följa upp sitt arbete inom dricksvattenförsörjning, avlopp och kommunal hälso- och sjukvård.
  • Fördjupad kunskap om metoden och om rollen att leda och stödja i arbetet med kontinuitetshantering.
  • Lyfta frågeställningar/scenarion, inklusive scenario under höjd beredskap, samt erfarenhetshanteringsdiskussioner specifikt inom dricksvatten och avlopp samt inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildningens upplägg

Dag 1 - grundkurs

Fokus på vad kontinuitetshantering är, hur det används och hur man kan arbeta med kontinuitetshantering.

Utbildningen utgår från relevanta frågeställningar/scenarion inom dricksvattenförsörjning, avlopp samt kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Dag 2 - fördjupning

Gruppen delas upp utifrån respektive område. Det finns möjlighet att fokusera enbart på dricksvatten och avlopp eller på kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dag 2 handlar om att vidareutveckla kunskap och kompetens gällande metoden för kontinuitetshantering i syfte att leda och ge stöd i det praktiska arbetet. Utbildningen ska också ge fördjupad kunskap om metoden och kunskap om rollen att leda arbetet med kontinuitetshantering.

Förutsättningar

Utbildningen pågår 09.00-16.00 båda dagarna. Utbildningen kommer endast att genomföras fysiskt.

Det finns ett begränsat antal platser vid utbildningen så om behov uppstår kommer Länsstyrelsen att göra ett urval så att det blir en relevant fördelning av funktioner som deltar.

Anmälan

Anmälan till utbildningen sker via formuläret nedan senast den 19 augusti. Man kan vid anmälan välja om man vill gå grundkurs, fördjupning eller båda delarna.

Anmäld deltagare som uteblir från utbildningen utan giltig anledning kommer att debiteras en avgift på 500 kronor.

Var:
Quality Hotel, Luleå
Kostnad:
Länsstyrelsen står för konferenskostnader, inklusive lunch och fika. Respektive deltagare/aktör står för egen arbetstid samt eventuell transport och boendekostnad.
Sista anmälningsdag:
19 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 19 augusti klockan 23.30.

Jag deltar:  * (obligatorisk)
Jag deltar:Dag 2 väljer jag inriktning: * (obligatorisk)
Dag 2 väljer jag inriktning:
Föredrar du vegetarisk eller vegansk kost? Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss