Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 sep 2024 klocka 09.00 - 11.30

Idrottaren och spel om pengar, vilken koppling finns?

Ishockeyspelare.

Vill du höja din kunskap om spel om pengar bland unga idrottare? Är idrottare och fysiskt aktiva mer sårbara för spelproblem? Under en förmiddag får du chans att fördjupa dina kunskaper och samtidigt höra hur du kan möta unga i frågan.

Du kommer att få möjlighet att lyssna på forskare och ett gott exempel från ett elitidrottsgymnasium i norrlänen på hur man kan arbeta främjande i samverkan med eleverna.

Länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten bjuder in dig att delta. Dagen arrangeras inom ramen för vårt förebyggande uppdrag inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Sprid gärna denna inbjudan till personer i ditt nätverk som skulle vara intresserad av att delta.

För vem?

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar i skolan, inom idrottsverksamhet, civilsamhälle, förebyggande verksamhet så som ANDTS-samordnare, fältare eller dig som är intresserad av frågan.

Program

9.00–9.15 Inledning

9.15– 10.00 Spel och spelproblem hos elitidrottare och hos idrottande ungdomar – vad vet vi från forskningen och från kliniken?

Anders Håkansson, överläkare, professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet.

10.00–10.15 Paus

10.15–10.45 Ungas fysiska aktiviteter på fritiden och användning av ANDTS -resultat från den nationella skolundersökningen.

Johan Svensson, utredare med forskningskompetens, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

10.45– 11.05 Vad säger våra elitidrottande ungdomar om spel och spelberoende?

En intervjuundersökning på Umeå Elitidrottsgymnasium om hur det är på skolan och hur ungdomarna tänker att vi kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande när det gäller spel om pengar och risk för spelberoende.

Maria Burström, Specialpedagog och Anna Löfhede, Socionom och kurator, Umeå Elitidrottsgymnasium.

11.05–11.30 Reflektion och avslut.

Var:
Webbsändning.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
25 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss