Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 nov 2024 klocka 08.30 - 16.00

Samverkans- och utbildningsdag: Hur kan samverkan bidra till en jämställd och trygg samhällsomvandling?

En illustration som visar olika delar av samtal och idéutbyte

Länsstyrelsen Norrbotten, i samverkan med Frälsningsarmén, Kvinnojouren Boden, SSAB, H2 Green Steel och Polisen bjuder in till en heldag med kompetenshöjning och samverkansmöjligheter i syfte att vi tillsammans ska arbeta för en samhällsomvandling som är jämställd, trygg och socialt hållbar.

Norra Sverige genomgår en stor samhällsomvandling. Erfarenheter från andra städer med stora industrietableringar visar på vikten av att det finns en beredskap för att hantera utmaningar som kan uppstå. Det kan exempelvis handla om människor som arbetar under exploateringsliknande villkor eller en ökad efterfrågan på prostitution. Allt detta är möjligt att förebygga och bekämpa på ett lokalt plan genom ökad kunskap, ett stärkt brottsförebyggande arbete och god samverkan.

Genom att säkerställa arbetet i ett helhetsgrepp, från förebyggande insatser till identifiering av utsatta till stöd- och skyddsinsatser till eventuell brottsutredning, kan vi tillsammans arbeta för en jämställd och trygg samhällsomvandling där de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Målgrupp för dagen är följande aktörer från Boden och Luleå:

  • Näringslivet i form av företag med direkt eller indirekt koppling till samhällsomvandlingen
  • Politiker på kommun- och regionnivå
  • Berörda funktioner inom kommunal verksamhet som miljö och hälsa, räddningstjänst, byggnadslovshandläggare och socialtjänst, brottsförebyggande funktioner
  • Polismyndigheten
  • Civilsamhälle
  • Hälso- och sjukvården.
  • Andra som arbetar med olika former av arbetslivskriminalitet och/eller utsatthet i prostitution.

Se till att boka av dagen redan nu, program kommer under hösten!

Arrangörer

Länsstyrelsen Norrbotten, Frälsningsarmén Länk till annan webbplats., Kvinnojouren Boden Länk till annan webbplats., SSAB Länk till annan webbplats., H2 Green Steel Länk till annan webbplats. och Polisen Länk till annan webbplats.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fotografering

Länsstyrelsen kan komma att fotografera och filma detta evenemang för att använda bilderna och filmerna i sina kommunikationskanaler och i sociala medier. Prata med personal på plats om du har någon invändning mot att synas i bild.

Var:
Boden Business Park, Teknikvägen 15 Boden
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri och deltagarna blir bjudna på lunch och fika.
Sista anmälningsdag:
04 nov 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 4 november klockan 12.00.


Föredrar du vegetarisk eller vegansk kost? Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Sara Avander, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss