15 okt 2024 klocka 09.00 - 15.00

Grundutbildning: Freda bedömningsinstrument

Silhuett av två personer i ett nära samtal

Grundutbildning i Freda bedömningsinstrument. En standardiserad metod för socialtjänsten att använda i arbetet mot våld i nära relationer. Kravet är att först delta i grundutbildningen om våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. I flesta av fallen är förövaren en man.

Andra delen av tre tillfällen

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder återkommande in till tre utbildningsdagar i samverkan med Centrum mot våld, Luleå kommun. Tidigare i vår och nu den 14 okt, 15 okt samt 16 okt. Separata anmälningar för respektive dag.

Obs! För att delta på utbildningen behöver du delta på Grundutbildning om våld den 14 oktober, se separat anmälan.

Våld i nära relationer - Vuxna som utsätts för våld, 14 oktober

Personer som utövar våld eller riskerar att utsätta andra för våld, 16 oktober

Innehåll

Socialstyrelsen introducerade FREDA bedömningsmetod 2012. Det är en standardiserad och evidensbaserad metod för socialtjänsten att använda i arbetet mot våld i nära relationer. Den består av tre olika delar med olika syften, som vi kommer gå igenom under dagen.

  • FREDA-kortfrågor är ett stöd i att våga fråga om våld i enskilda ärenden.
  • FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer.
  • FREDA- farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och som underlag för att bedöma behov av skydd.

För vem?

Yrkesverksamma inom socialtjänst i Norrbottens län.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

Arrangör

Länsstyrelsen i Norrbotten

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Var:
Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå
Kostnad:
Lunch och fika ingår, meddela eventuell specialkost eller allergi i god tid. Kostnadsfri men vid utebliven närvaro som ej meddelats kan du debiteras 500 kr. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till kollega och meddela utbildaren detta.
Sista anmälningsdag:
27 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 27 september klockan 12.00.


Föredrar du vegetarisk eller vegansk kost? Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41 

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss