31 maj 2024 klocka 13.00 - 16.00

Samtal på residenset - goda livsmiljöer genom nytänkande och ökad samverkan

Grupp tonåringar på gata.

Foto: Maskot/Johnér

Lotta Finstorp bjuder in till Samtal på Residenset. Goda livsmiljöer är viktiga för att samhällsomvandlingen ska bli hållbar. Livet mellan husen kan främjas genom exempelvis en aktiv idrottsrörelse och genom att sätta unga i fokus.

Det handlar om att främja nytänkande och samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, idrottsrörelsen och det övriga civilsamhället. Stöd behöver finnas och ungas inflytande behöver stärkas. För att lyckas behöver alla inblandade parter tänka strategiskt och planera för dagens och framtidens utmaningar och möjligheter. Det gäller såväl lokalt, regionalt som nationellt. Tillsammans kan vi skapa samhällsnytta.

Exempel på frågor att samtala kring:

 • Idrottsrörelsen är en stor del av ungas vardag och fritid flera timmar i veckan. Hur kan vi skapa förutsättningar för unga att kliva in och få reellt inflytande i idrottsmiljön?
 • Vilka nya insatser eller aktiviteter kan behöva skapas i det fortsatta arbetet?
 • Vad kan vi samhällsaktörer bidra med i en gemensam kraftsamling och vem ska betala?
 • Vad kan vi lära av andra län, andra kommuner och från den nationella nivån?
 • Vilka frågor eller områden är viktigast att ta tag i på kort och på lite längre sikt? Var ska vi börja?
 • Föreningarna kanske behöver hitta strukturer, nya former för engagemang och nya arbetssätt. Hur kan vi tänka nytt, tillsammans?

Samtalet vänder sig till dig som vill vara med och påverka utvecklingen i länet och därmed bidra till en hållbar ny industrialisering för hela landet.

Program

 • Senast 12.55: Ankomst, signering i gästboken, praktisk info
 • 13.00: Välkomna och inledning.
  Lotta Finstorp, landshövding
 • 13.10 Spaning
  Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten
 • 13.20: Gemensam dialog
 • 14.00: Paus/fika
 • 14.25: Spaning
  Joakim Abrahamsson, Luleå tekniska universitet
 • !4.35: Gemensam dialog
 • 15.50: Summering
  Lotta Finstorp, landshövding
 • 16.00: Avslutning.
  Lotta Finstorp, landshövding

Spanare

Blond kvinna med glasögon.

Foto: Luleåfotograferna

Katarina Halvardsson är distriktsidrottschef på RF-SISU Norrbotten sedan 2011. Hon har tidigare jobbat som grafiker på olika tryckerier och tidningsredaktioner. Katarina är och har varit aktiv i olika idrottsföreningar sedan hon var barn och hade sitt första ledaruppdrag som 13-åring.

Hon har erfarenhet av att vara aktivitets- och organisationsledare i olika idrotter på förenings- och förbundsnivå.

 

Man med glasögon och keps.

Joakim Abrahamsson är verksamhetsledare för elitidrott på Luleå tekniska universitet, där elitidrottande studenter kan satsa på dubbla karriärer.

Tidigare som förbundskapten ledde han längdlandslaget till 15 OS- och VM-medaljer. 2010 prisades han också som årets ledare inom svensk idrott. Nu startas ett kompetenscentrum for elitidrott vid Luleå tekniska universitet.

I Norrbotten ska kan man kunna leva, bo och utvecklas som elitidrottare genom att satsa på dubbla karriärer. Här ska killar och tjejer kunna välja att stanna kvar – och hit ska de vilja flytta.

Inbjudna gäster kan anmäla sig

Inbjudna deltagare får en anmälningslänk via mejl. Inbjudan är personlig och bör inte delegeras utan samråd med länsstyrelsen. Hör av dig till oss om du vill utse en ersättare.

Fotografering

Länsstyrelsen kan komma att fotografera och filma detta evenemang för att använda bilderna och filmerna i sina kommunikationskanaler och i sociala medier. Prata med personal på plats om du har någon invändning mot att synas i bild.

Samtal på residenset

Under Samtal på residenset förs informella rundabordssamtal mellan inbjudna gäster, landshövdingen och länsrådet. Det övergripande målet är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Syftet med samtalen är att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets hållbara utveckling. Eftersom de inbjudna deltagarna kommer från olika sektorer i samhället och delar erfarenheter, tips och tankar mellan varandra blir temat eller ämnet belyst ur flera olika perspektiv. Genom dialogen driver deltagarna den hållbara utvecklingen framåt och verkar tillsammans för Norrbottens bästa. Under samtalen belyses även mer konkreta förslag eller initiativ.

Samtalen är informella. Vi tillämpar regeln att gästerna som deltar i ett seminarium kan diskutera resultaten från seminariet i omvärlden, men de bör inte citera vad en specifik individ sagt.

Var:
Residenset, Residensgatan 19, Luleå
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss