Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 jun 2023 klocka 13.00 - 14.00

Säkerhetspolitiskt seminarium: Vad innebär ett Nato-medlemskap?

Jordglob med Europa i fokus

Hur skulle ett Nato-medlemskap påverka den civila beredskapen i Västerbotten, Norrbotten och hela Sverige? Du får höra om Natos civila beredskapsarbete och hur mottagande av militärt värdlandsstöd sätter behovet av samverkan på sin spets.

Vilken roll skulle Sverige kunna ta i Natos operationsplanering? Vilka uppgifter behöver vi i Västerbotten och Norrbotten lösa i ett scenario där vi tar emot militärt värdlandsstöd?

Harald Görts, Natohandläggare på MSB, berättar om Natos civila beredskapsarbete och vilken påverkan den kan ha på Sverige på nationell och regional nivå.

Mats Modig, samverkansofficier på Försvarsmakten, Norra militärregionen, lotsar dig genom ett tänkt scenario om mottagande av militärt värdlandsstöd. Ett scenario som konkret gestaltar behovet av planering och god samverkan.

För vem?

Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till dig som arbetar med frågor inom säkerhet och beredskap inom kommun, region, myndighet, näringsliv eller frivillig organisation i Västerbottens och Norrbottens län.

Om Nato

Som en konsekvens av den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen ansökte Sverige den 18 maj 2022 om medlemskap i Nato. Sverige väntas med ett medlemskap fullt ut integreras i Natos ledningsstruktur, operationsplanering och förmågeplanering.

Den svenska integrationen i Nato förväntas bli en skyndsam process men är samtidigt en process som kommer att ske över ett antal år. Det kommer att medföra en utvecklad planering och nya uppgifter för såväl Försvarsmakten som övriga i totalförsvaret.

Vill du inför seminariet få grundläggande kunskap om Nato och organisationens arbete kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige? Ta del av MSB:s webbkurs:

Nato och civil beredskap - en introduktion (webbkurs) Länk till annan webbplats.

Säkerhetspolitiskt seminarium – en digital seminarieserie

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten bjuder in till digitala seminarium med fokus på de säkerhetspolitiska utmaningarna av Rysslands invasion av Ukraina.

Seminarierna syftar till att skapa en djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar oss i Västerbotten och Norrbottens län idag och hur den kan tänkas påverka oss på sikt. Vi belyser även det civila försvarets roll och hur vi alla kan bidra för att stärka försvarsviljan i norrlänen.

Anmälan

Anmälan sker via Länsstyrelsen i Västerbottens webbplats.

Länk till sidan med anmälningsformulär Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare på förmiddagen 7 juni.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
05 jun 2023

Kontakt