13- 30 sep nov klocka 00.00 - 00.00

Dricksvattenförsörjning under höjd beredskap

En hand som håller i ett glas som fylls på med vatten från vattenkranen

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning om dricksvattenförsörjning under höjd beredskap i syfte att inspirera och ge stöd till kommunerna i deras arbete med kontinuitetshantering och planering.

I regleringsbrevet för 2021 har Länsstyrelserna fått i uppdrag att:

”…utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av nödvatten vid höjd beredskap.”

I en kris- eller krigssituation är förmågan att försörja hushåll och samhällsviktig verksamhet med dricksvatten avgörande för ett funktionellt samhälle. Dricksvattenförsörjningen utgör en mycket viktig del av det civila försvaret och kommunerna behöver arbeta med sin kontinuitetshantering och planera för försörjning av nödvatten under svåra förhållanden. Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete samt att arbeta med regional prioritering av nödvatten.

Syfte

Få stöd och inspiration till arbete med kontinuitetshantering och planering för försörjning av dricksvatten under svåra förhållanden.

Mål

Deltagare ska få ökad förmåga inom kontinuitetshantering och planering för försörjning av dricksvatten under svåra förhållanden.

Tid och plats

Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2023 på fyra olika platser, ett tillfälle per sjukvårdsområde. Deltagande bör i första hand ske på den utbildning som genomförs inom det sjukvårdsområde som kommunen tillhör.

Södra sjukvårdsområdet: Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. Genomförs 13-14 september i Arvidsjaur.

Malmfältens sjukvårdsområde: Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Genomförs 4-5 oktober i Gällivare.

Luleå/Boden sjukvårdsområde: Luleå och Boden. Genomförs 15-16 november i Luleå.

Östra sjukvårdsområdet: Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Genomförs 29-30 november i Haparanda.

Deltagare och anmälan

Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att tjänstepersoner inom flera olika kompetensområden inom kommunen deltar på utbildningen till exempel:

 • Kommundirektör
 • Säkerhetssamordnare el. motsvarande
 • Kommunikatör
 • Miljö/Hälsa
 • Räddningstjänst
 • Vård/Omsorg
 • Jurist
 • Fastighet/VA
 • med flera

Anmälan sker via länkarna nedan. Med hänsyn till avbokningsregler så går det inte att anmäla sig efter sista anmälningsdag:

Södra sjukvårdsområdet: Sista anmälningsdag 25 augusti.

Malmfältens sjukvårdsområde: Sista anmälningsdag 4:e september.

Luleå/Bodens sjukvårdsområde: Sista anmälningsdag 27 oktober.

Östra sjukvårdsområdet: Sista anmälningsdag 10 november.

Förberedelser inför utbildningen

Följande underlag behöver ni ha läst igenom för att få maximalt utbyte av utbildningen.

Guide för planering av nödvattenförsörjning, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Länk till annan webbplats.

Utbildningen består av kompetenshöjande pass samt gruppdiskussioner inom respektive kommun med möjlighet att diskutera frågeställningar och utmaningar mellan kommunerna.

Innehåll under dagarna berör följande områden:

 • Nulägesbild och hotbild inom närområdet och regionen
 • Roller, ansvar och juridiska förhållanden
 • Kontinuitetshantering
 • Samhällsviktig verksamhet
 • Dricksvattenförsörjning och nödvattenplanering

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Henrik Larsson eller Karin Jokimäki, Länsstyrelsen i Norrbotten. Deras kontaktuppgifter finns nedan.

Var:
Utbildningen genomförs på fyra olika platser i länet.
Kostnad:
Länsstyrelsen står för konferens och måltider/fika. Respektive kommun står för boende, arbetstid, resekostnader och ev. traktamenten.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss