Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 maj 2023 klocka 13.00 - 16.00

Dialogmöte och workshop om gestaltad livsmiljö

Tivoli under Kirunafestivalen från ovan.

Foto: Roine Magnusson/Johnér

Hur skapar vi ett län som attraherar kompetens och nya invånare samtidigt som de som redan bor här känner sig inkluderade? Dialogmöte och workshop inom samhällsplanering för att tillsammans med kommunerna hitta förutsättningar för en god gestaltad livsmiljö i länet.

Länsstyrelsen har uppmärksammat en ökad efterfrågan av stöd i tidiga skeden av planeringsprocesser och vill hitta arbetssätt för att möta kommunernas efterfrågan. Genom dialog och goda exempel kan vi tillsammans skapa förutsättningar för attraktiva, hållbara och inkluderande samhällen.

Ett nytt råd för att skapa ett attraktivt län

Ett råd ska formas tillsammans med samtliga 14 kommuner i länet. Det är viktigt att kommunerna har en samsyn om vad gestaltad livsmiljö är och hur man på bästa sätt kan använda det för att skapa ett attraktivt län som attraherar kompetens och nya invånare, samtidigt ska de som redan bor här känna sig delaktiga i den utveckling som sker.

Helena Godotter Karlberg leder dialogmötet i Kiruna. Helena arbetar som platsutvecklare på LTU Dialogmötet kommer att ledas av Helena Godotter Karlberg Länk till annan webbplats.. Helena arbetar som platsutvecklare på LTU Business och driver bland annat förstudien People-powered Transformation på uppdrag åt LTU, Luleå tekniska universitet.

För vem?

Det första dialogmötet den 29 maj riktar sig enbart till kommunerna, till exempel tjänstepersoner och förtroendevalda inom samhällsbyggnad, fritid, kultur, fysisk planering, park, drift- och underhåll kan anmäla sig till konferensen. Varje kommun har tre platser till sitt förfogande. 

Under hösten planeras ytterligare dialogmöten där vi kommer att bjuda in aktörer från civilsamhället och näringslivet.

Program

Programmet uppdateras inom kort.

Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbotten och finansieras med medel från North Sweden Green Deal. Dialogmötet är fristående men hålls i anslutning till konferensen Växa eller krympa som Norrbottens Kommuner arrangerar.

Var:
Scandic Kiruna, Stadshustorget 11
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
24 maj 2023

Anmäl dig

Tjänstepersoner och förtroendevalda inom samhällsbyggnad, fritid, kultur, fysisk planering, park, drift- och underhåll i någon av Norrbottens kommuner kan anmäla sig till konferensen. Varje kommun kan anmäla tre personer.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt