15 jun 2023 klocka 09.00 - 16.00

Våld mot barn och unga

en man i huvtröja sett bakifrån

Våld i ungas relationer skiljer sig från utsatta vuxna personer. Hur visas sexuella beteendeproblem hos barn och unga och hur utsätter de andra?

Välkommen till en digital heldag om våld mot unga och om unga våldsutövare för yrkesverksamma i de fyra nordligaste länen.

För vem?

Du som möter barn och unga som utsatts för våld eller riskerar att utsättas för våld, eller du som möter barn och unga som utsätter andra för våld eller riskerar att utsätta andra för våld, både relationsbaserat eller icke-relationsbaserat. Den här dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam i Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län eller Jämtlands län.

Program

9.00 — 9.10 Inledning

9.10 — 12.00 Våld i ungas relationer

Våld i ungas nära relationer, vilka likheter eller skillnader finns det med våld i vuxnas nära relationer? Föreläsaren informerar om hur vi kan uppmärksamma ungas utsatthet och vad vi ska göra med svaren. Vi får även en bild av samhällets ansvar för ungdomar utsatta för våld i nära relationer.

Föreläsare: Linn Moser Hällen

12.00 — 13.00 Lunchpaus

13.00 — 14.20 Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp

Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp kan väcka både sorg, frustration och ilska. Vad är ett sunt utforskande, och när bör vi bli oroliga? När blir leken till ett övergrepp? Hur hanterar vi "samtycke", när ingen är gammal nog att ge ett sådant? Svar på detta, handfasta tips och råd och aktuell forskning och statistik.

Föreläsare: Jonas Wallander, Humana

14.20 — 14.35 Paus

14.35 — 15.50 Barnmisshandel och behandlingsmetoden KIBB

Vad säger forskningen om barnmisshandel, vilka grupper är mest utsatta och kort om trauma och arbete med behandlingsmetod Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel, (KIBB). 

Föreläsare: Linda Palmdell, Humana

15.50 — 16.00 Avslutning

Föreläsare

Linn Moser Hällen

Linn Moser Hällen, socionom, handledare, författare och föreläsare.

Linn delar i sina föreläsningar med sig av sina reflektioner och erfarenheter från det praktiska sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Med ett brinnande engagemang, gedigen kunskap och erfarenhet samt en stark tilltro till att det går att skapa förändring inger Linn hopp, energi och viljan att göra mer.

Jonas Wallander, Humana

Jonas Wallander, leg. psykolog med inriktning KBT och vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). Jonas arbetar med terapi samt risk- och behovsbedömningar på ett av Humanas HVB som tar emot pojkar i åldern 15-20 år med sexuellt utagerande beteendeproblematik. Jonas utbildar, föreläser och handleder, samt fungerar som verksamhetschef för en behandlingsenhet. 

Linda Palmdell, Humana

Linda Palmdell, utbildare och handledare i KIBB och metodgarant för Off.Clinic , Humanas specialistvård inom sexuella övergrepp. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med våld och sexuella övergrepp.

Arrangörer

Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrland och Jämtlands län.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig, Annika Hellgren på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
12 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Inom vilket län är du verksam? * (obligatorisk)
Inom vilket län är du verksam?
Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41