Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30- 31 maj 2023 klocka 09.30 - 13.00

Fyrlänskonferens – Illegal handel med alkohol, tobak och narkotika.

Teamwork gets the job done. High angle shot of a group of unrecognizable university students building a puzzle while studying in the library

Foto: Mostphotos/ Yuri Arcurs

Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län bjuder tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till fyrlänskonferens rörande alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS och brottsförebyggande arbete. Vi har nöjet att välkomna dig till Jämtland län och Östersund den här gången!

Årets tema för konferensen

Årets tema är Illegal handel med alkohol, tobak och narkotika. Fokus för konferensen är samverkan mellan våra olika funktioner och arbetsområden för att minska illegal handel, förebygga brott och minska konsumtion av tobak, alkohol och narkotika. Alla kan bidra utifrån våra kunskaps- och arbetsområden.

Målgrupp

Kommunala handläggare och samordnare inom alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS, brottsförebyggande- och folkhälsoarbete samt relevanta funktioner inom polismyndigheten i de fyra norrlänen.

Anmälan

Du anmäler dig i via Jämtland län. Sista dag för anmälan är 2 maj.

Kom ihåg att även meddela eventuella allergier till någon av kontaktpersoner nedan.

Frågor

Kontakta Catrin Hall, Länsstyrelsen Jämtlands län, catrin.hall@lansstyrelsen.se eller Catrine Skoglund, Länsstyrelsen Jämtlands län, catrine.skoglund@lansstyrelsen.se

Arrangörer

Länsstyrelserna i Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Program för dagen

09.30-10.00

Mingel och fika

10.00-10.20

Inledning – Länsstyrelsen i Jämtlands län, CAN samt moderator Kerstin Rörsch välkomnar till årets konferens.

10.20-10.55

Polisregion nord – Micael Säll Lindahl regionpolischef inledningstalar.

11.00-12.00

Tullverket – Mikael Lindgren, sakkunnig på Tullverket, om samverkan mot tullbrottslighet (SMT). SMT är en överenskommelse mellan Tullverket och ett företag som innebär gemensamma åtgärder i kampen mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten.

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45

BRÅ – Charlotta Gustafsson, utredare och bitr. enhetschef, om den nya lagen om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Det finns många aktörer inom kommunen som redan idag bedriver eller skulle kunna bedriva ett arbete som förebygger. Det kan ge en stor ömsesidig nytta om kommunen kopplar ihop exempelvis tillsynsverksamheten och det brottsförebyggande arbetet. Både i form av informationsutbyte och att utforma proaktiva åtgärder.

14.00-15.00

Valbara seminarium del 1

  • Alternativ 1,Ekobrottsmyndigheten – Miia Vuolama brottsförebyggande specialist, om brottslighet kopplad till restaurangbranschen samt illegal tobak. 
  • Alternativ 2, CAN – om rapporten för narkotikaprisutvecklingen för hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy och LSD samt smugglad alkohol, tobak och narkotikaklassade läkemedel. 

15.00-15.20

Fika

15.20-16.20

Valbara seminarium del 2

  • Alternativ 1, Skatteverket – Conny Svensson nationell samordnare, om det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget riktat mot arbetslivskriminalitet samt nyheter från Skatteverket
  • Alternativ 2, Länsstyrelsen – Anna M Karlsson, om mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Vad innebär mätningarna, vad kan vi utläsa av resultaten samt vad kan vi göra med resultaten? 


16.20-16.30

Gemensam avrundning av dagen och information om kvällens aktiviteter.

18.30

Gemensam middag


Med reservation för ändringar.

Program för dagen

08.15-08.20

Inledning och återkoppling från gårdagen

08.20-09.00

Länsstyrelsen Östergötlands län - Lizette Eriksson Länsstyrelsen Östergötland, tidigare miljöinspektör och tobakshandläggare i Norrköpings kommun, föreläser om hur Norrköpings kommuns inspektörer tillsammans med andra myndigheter lyckades få bort verksamheter som på flera sätt bidrog till en snedvriden konkurrens och en otrygg miljö i kommunen.

09.10-09.50

Berg och Härjedalens kommun – Agneta Roberts och Kajsa Kårwik ANDTS-samordnare, om ”En fjällvärld fri från narkotika”. En bred samverkan mellan kommun, polis och näringsliv för att motverka narkotikaanvändning i kommunernas turistdestinationer.

09.50-10.10

Fika

10.10-10.30

Länsstyrelsen Västerbottens län - Kerstin Rörsch, brottsförebyggande samordnare, ger en introduktion till kunskapsbaserat arbete i samverkan.

10.30-11.45

Workshop - Samverkan i lokalt förebyggande arbete

11.45-12.00

Sammanfattning och avrundning

12.00-13.00

Lunch innan avfärd


Med reservation för ändringar.

Var:
Frösö Park hotel & spa
Kostnad:
Länsstyrelsen bekostar konferensen samt mat och boende. Resan bekostar du själv.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Kontakt