16- 24 mar 2023 klocka 09.00 - 12.00

Utbildningsdagar om våld mot personer med funktionsvariationer och våld mot äldre

Länsstyrelsen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten bjuder in till två utbildningsdagar med fokus på våld mot äldre och våld mot personer med funktionsvariationer.

Utbildningsdagarna kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande. Vi kommer att beskriva hur våldet kan se ut, vilka konsekvenser det kan få och hur yrkesverksamma kan uppmärksamma och ge stöd till våldsutsatta.

Målgrupp

Personer i de fyra nordligaste länen som arbetar med våld i nära relation eller som arbetar med personer som har funktionsvariationer eller med äldre personer som är i behov av omsorg eller annat stöd.

Program

  • Den 16 mars fokuserar utbildningen på våld mot personer med funktionsnedsättning
  • Den 24 mars fokuserar utbildningen på våld mot äldre

Arrangör

Länsstyrelserna i Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län eller Länsstyrelsen i Norrbottens kontaktperson.

Var:
Evenemanget är digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 mar 2023

Kontakt

Hannah Kejerhag Oldenmark

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41