10- 11 okt 2023 klocka 10.00 - 15.00

Våld i nära relationer

En kvinna och en man står mittemot varandra i profil bakom en mönstrad glasruta.

Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till två utbildningsdagar i samverkan med Centrum mot våld, Luleå kommun. Utbildningarna anordnas i Luleå.

För vem?

Dag 1: Du som arbetar inom socialtjänst eller annan kommunal verksamhet som vill ha en grundutbildning om våld i nära relationer. Utbildningen omfattar både personer som är utsatta och barn som upplever våld i nära relationer.

Dag 2: Du som arbetar inom socialtjänst eller annan kommunal verksamhet och vill lära dig mer om FREDA bedömningsinstrument, en utbildning för dig som behöver stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam i Norrbottens läns kommuner.

Vuxna och våld i nära relationer

FREDA-mottagningen kommer under sin föreläsning att ta upp vad som kännetecknar våld i nära relationer och de våldsutsattas upplevelser av våldet. Andra teman är att bryta tystnaden om våldet, våga fråga, rädsla, ambivalens, våldets konsekvenser och motstånd mot våld. Vi kommer också berätta kort om hur FREDA-mottagningen arbetar i mötet med vuxna våldsutsatta.

Barn som upplever våld i nära relationer

Grundläggande föreläsning om våld i nära relationer, med fokus på barn som upplever våld mellan närstående vuxna.

Hur många barn upplever våld i sin familj i Sverige? Hur kan en upptäcka dessa barn och vad behöver de för stöd? Vilka konsekvenser får upplevelser av våld för barn? Under föreläsningen beskrivs också FREDA‑mottagningens arbete med barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj.

För att delta i denna dag krävs en viss förkunskap kring våld. Gå gärna på föreläsningen om Vuxna och våld i nära relationer innan eller gör webbkursen om våld i förväg.

Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

FREDA bedömningsmetod

Socialstyrelsen introducerade FREDA bedömningsmetod 2012. Det är en standardiserad och evidensbaserad metod för socialtjänsten att använda i arbetet mot våld i nära relationer. Den består av tre olika delar med olika syften, som vi kommer gå igenom under dagen.

  • FREDA-kortfrågor är ett stöd i att våga fråga om våld i enskilda ärenden.
  • FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer.
  • FREDA- farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och som underlag för att bedöma behov av skydd.

OBS! För att delta i denna dag krävs en viss förkunskap kring våld.

Gå gärna på föreläsningen dagen innan, eller gör webbkursen om våld i förväg.

Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Program

10 oktober klockan 10—16 (fullbokat)

  • Förmiddag: Vuxna och våld i nära relationer
  • Eftermiddag: Barn som upplever våld i nära relationer

11 oktober klockan 9—15

  • FREDA bedömningsinstrument

Utbildare

Centrum mot våld, Luleå kommun

Måltider

Det ingår vegetarisk lunch och fika i utbildningen. Meddela därför om du har någon allergi eller behov av specialkost via e-post till Annika Hellgren vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

E-post till Annika Hellgren

Arrangör

Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Centrum mot våld, Luleå kommun.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Annika Hellgren vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Var:
Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15
Kostnad:
Kostnadsfritt för kommunerna. Däremot kan en avgift tas ut om en deltagare uteblir trots anmälan. Vegetarisk lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
15 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 september klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41 

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss