Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21- 22 mar 2023 klocka 09.30 - 15.00

Länsstyrelsens grundutbildningar – tobakshandläggare

Länsstyrelserna bjuder in till en tvådagars grundutbildning för tobakshandläggare. Utbildningen genomförs på Hotell Lappland i Lycksele.

Utbildningen riktar sig till dig som känner att du behöver kunskaper inom tobaksområdet. Tillsammans orienterar vi oss i reglerna, lär oss vad som är viktigt att tänka på när vi utreder tillstånd och hur vi kan hitta i det tolkningsstöd som finns.

Det finns också möjlighet att titta på olika tobaks- och nikotinprodukter, ställa frågor om dessa och att lära sig mer om hur tillsyn kan genomföras. Efter utbildningen har du fått värdefulla verktyg att använda i handläggarvardagen.

Kursen anordnas av Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län och riktar sig till handläggare i dessa län.

Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan respektive län. Efter att anmälningstiden har gått ut skickar vi information om du har fått en plats på utbildningen eller inte.

Måltider och logi

Länsstyrelsen bjuder deltagarna på fika, lunch, middag och boende i samband med kursen. Observera att den som kommer till Lycksele ett dygn tidigare själv står för logikostnaden den 20‑21 mars.

Du mejlar eventuella behov av specialkost till Josefin Vestin vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.
E-post till Josefin Vestin

Föreläsare

Pierre Melkersson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Christi Kara, Länsstyrelsen i Skånes län, föreläser under utbildningen.

Kursinnehåll i korthet

  • Tobakens historia och den svenska tobakspolitiken
  • Förvaltningsrätt för tobakshandläggare
  • Tillståndsgivning och utredningar
  • Ekonomisk granskning
  • Förändringar i verksamheter
  • E-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter
  • Tillsyn

Tobakens historia och den svenska tobakspolitiken

Varför är tobak inte som alla andra varor? Här erbjuds en kort resumé av tobakens historia, dess påverkan på folkhälsan och motiven som lett fram till dagens regleringar. Kort introduktion med inslag av kuriosa.

Förvaltningsrätt för tobakshandläggare

Juridik för ickejurister – vi lär oss de viktigaste grunderna för arbete i kommunal förvaltning.

Tillståndsgivning och utredningar

Vilka delar måste våra utredningar innehålla, vad är en person med betydande inflytande och hur tolkar jag Skatteverkets remissvar? Detta och mycket mer ingår i utbildningens största block. Vi tittar på hela kedjan från att en ansökan kommer in tills kommunen fattar beslut och vad som händer sedan.

Ekonomisk granskning

Här tittar vi på företagsformer, finansieringsutredning och innebörden av ekonomisk misskötsamhet.

Förändringar i verksamheter

Hur gör vi när ett bolag byter styrelse eller en verksamhet säljs? Många förändringar ska anmälas till kommunen och ibland krävs en helt ny ansökan. Tillsammans tittar vi på hur olika förändringar hanteras.

E-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksområdet omfattar mer än cigaretter och snus. Här tittar vi på anmälningsförfarandet och orienterar oss i alla nya nikotinprodukter som kommit de senaste åren.

Tillsyn

En stor del av arbetet går ut på att göra tillsyn i olika butiker. Detta pass innehåller både teori och praktik. Först tittar vi på tillsynens ramar – vad får vi göra när vi besöker butiker, vad ska vi titta efter och hur går vi till väga när vi upptäcker fel och brister. Under den andra delen av passet med praktiska inslag tittar vi gemensamt på olika produkter. Det kommer att finnas många olika tobaksprodukter, e-cigaretter och nikotinprodukter att vrida, vända och titta på.

Arrangör

Kursen anordnas av Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Josefin Vestin eller Mari Lindholm vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Kontaktuppgifter finns längst ned på webbsidan.

Var:
Hotell Lappland, Korpstigen 1, Lycksele
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri och länsstyrelsen bjuder på boende, fika, lunch och middag. Resan bekostar deltagaren själv.
Sista anmälningsdag:
15 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 15 februari klockan 23.59.






Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt