21 feb 2023 klocka 10.00 - 12.00

Informationsmöte om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster

Cyklist i staden

Foto: Johnér

Den 1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (LAV), vilket har stor betydelse för kommunernas arbete med vatten och avlopp. Nu införs krav på en vattentjänstplan för hur vatten- och avloppsfrågorna ska lösas i kommunen.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Denna plan ska vara på plats redan vid utgången av 2023. Även kommuner som redan har befintliga VA-planer behöver se över sina planer så att kraven uppfylls. Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige och samråd behöver ske under framtagandet.

Länsstyrelserna i Norrland bjuder nu in er till seminarium om tilläggen i paragraferna 6 §§ a-d, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och hur det påverkar kommunen.

Målgrupp för informationsmötet:

Kommunstyrelser, kommunchefer och berörda förvaltningschefer som berörs av plan- och utvecklingsfrågor, miljö samt VA. Tjänstepersoner inom berörda förvaltningar.

Var:
Digitalt via Skype (antalet platser är begränsade)
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
14 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 136 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 14 februari klockan 23.59.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt