29 nov 2022 klocka 09.00 - 14.00

Utbildning om statliga ersättningar till kommuner

Bilden visar en datorskärm med videokonferensdeltagare i små rutor. Framför skärmen syns två händer som skriver på ett fristående tangentbord.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen i Norrbottens län och Migrationsverket bjuder in kommuner i Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län till en utbildningsdag om statliga ersättningar för asylsökande med flera.

Utbildningsdagen kommer att ge kommuner ett tillfälle att lära sig mer om de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut för kostnader som uppstår vid mottagande av asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet.

Migrationsverket kommer att informera om och ge en uppdaterad bild över vilka ersättningar som kommunerna kan söka och hur man går till väga för att ansöka via deras e-tjänst.

Dagen är indelad i två pass:

  • Under det första passet ligger fokus på ersättningar som berör asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet. Passet inkluderar information om ersättningar kopplade till skola och utbildning.

  • Det andra passet kommer att handla om ersättningar kopplade till nyanlända.

Frågor?

Har du några frågor kring dagen? Kontakta Christoffer Eriksson, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

E-post till Christoffer Eriksson, telefon 010-225 53 18

Arrangör

Länsstyrelsen i Norrbottens län och Migrationsverket.

Om anmälan

Utbildningen sker digitalt och är kostnadsfri, men du behöver föranmäla dig.

Under seminariet kommer det finnas möjlighet att lyfta funderingar och ställa frågor. Vet du redan nu att du har frågor som du vill att Migrationsverket ska ta upp under presentationen får du gärna skicka med dem via anmälningsformuläret nedan i samband med att du anmäler dig.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommunen och ansvarar för återsökning av statliga medel från Migrationsverket.

Program

9.00 Länsstyrelsen hälsar alla välkomna

9.10 Statliga ersättningar för asylsökande och massflyktingar
Migrationsverket Göteborg

Under detta block kommer bland annat ersättningar kopplat till skola/utbildningar att hanteras under cirka 15–20 minuter.

11.10 Statliga ersättningar för nyanlända
Migrationsverket i Norrköping

12.00 Lunch

13.00 Statliga ersättningar för nyanlända, fortsättning
Migrationsverket i Norrköping

14.00 Avslutning

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas via e-post till de som anmält sig.
Kostnad:
Utbildningsdagen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
25 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 november klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Christoffer Eriksson

Utvecklingsledare

Telefon 010-225 53 8