14 nov 2022 klocka 09.00 - 15.30

Första samtalet med våldsutövare

Man sittandes på stol med nävarna i knät.

Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att socialnämnden nu ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Syftet är att ge vägledning i hur personal kan identifiera och bemöta personer som har utövat våld och motivera dem till vidare insatser som kan leda till att våldet upphör.

Föreläsare

  • Liria Ortiz, psykolog, föreläsare, författare och motivationsexpert föreläser utifrån: hur kan du i din profession upptäcka våldsutövande och motivera våldsutövare att söka hjälp till insatser för att upphöra med att utöva våld.
  • Dan Rosenqvist, psykoterapeut och grundare av "Samtal om våld" i Jönköping har mångårig erfarenhet av att möta våldsutövare i behandling. Dan föreläser om att arbeta med våldsutövande pappor.
  • Personal från Timrå berättar om infosamtal till våldsutövare.

Länsvisa gruppdiskussioner

Det finns möjlighet att delta i länsvisa gruppdiskussioner tillsammans med kollegor i ditt län. Anmäl dig via mejl till länsvis diskussionsgrupp (Skype) 14.30-15:30:

Målgrupp

Aktörer som kan komma i kontakt med våldsutövare. Beslutsfattare och operativ personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Har du frågor?

Kontakta Sara Avander, Länsstyrelsen i Norrbottens län, sara.avander@lansstyrelsen.se, 010‑225 56 64.

Arrangörer

Dagen samordnas i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län.

Utbildningen är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Främst mål 5:2, utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.


Program 14 november

Tid

Programpunkt

8.30-8.40

Teknikcheck

8.40-8.50

Inledning

8.50-9.10

Information om nya föreskriften våld i nära relationer HSFL-FS 2022:39 med fokus på meddelandebladet nummer 5/2021 om våldsutövare

9.10-10.00

Hur kan vi motivera våldsutövare till vidare insatser?

10.00-10.30

Paus

10.30-11.30

Fortsättning Liria Ortiz

11.30-12.30

Lunchpaus

12.20-13.30

Möta våldsutövande pappor, Dan Rosenqvist

13.30-14.00

Lärande exempel om informationssamtal till våldsutövare, Timrå kommun

14.00-14.30

Paus

14.30-15.30

Länsvisa diskussionsgrupper i Skype. Obs! Se separat anmälan.


Med reservation för ändringar.

Logotyper
Bild på loggan Globala målen med texten. Globala målen för hållbar utveckling
VAR:
Digitalt via YouTube
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 nov 2022

Kontakt