19 okt 2022 klocka 09.15 - 16.30

Energigasseminarium

Två rör som går under vattnet. Ovanför vattenytan är himlen ljusblå med vita moln.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen och Energigas Sverige bjuder in till en seminariedag kring hantering av energigas och risker med det.

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten som medför ett större flöde av gaser och andra ämnen via väg, järnväg och sjötransporter till vårt län, behövs mer kunskap.

Stålindustrin, pappers- och massa- samt kemiindustrin är de största användarna av gas i dag. Energigaserna - naturgas, gasol, biogas och biogasol - är ett av de viktigaste energislagen inom svensk industri. I och med kommande industrietableringar i länet har även intresset för vätgas ökat.

Länsstyrelsens arbetsgrupp för regional samordning farliga ämnen (RSF) och Energigas Sverige anordnar nu en seminariedag med fokus på hantering av och risker med energigas i syfte att ge mer kunskap.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till personal inom Räddningstjänst, industri och myndigheter som hanterar/eller handlägger ärenden som involverar energigas.

Preliminärt program

08.45 Registrering och fika

09.15 Introduktion om energigaser och tillhörande lagstiftning

09.40 Flaskgasolanvisningar (FGA 2020)

10.10 Erfarenhetsutbyte om energigasolyckor

10.40 Utveckling av kemenheternas förmåga för energigaser

11.10 Anvisningar för större gasolanläggningar (SGA 2018)

11.45 Lunch

12.30 Exempel på utförande av större gasolanläggningar

13.15 Ur- och idrifttagning av större gasolanläggningar

14.00 Fika

14.30 Vätgas - tankstationer och vägtransporter

15.00 Industrisatsningar

15.20 Rörledningsbunden vätgasdistribution

15.40 Diskussion kring vätgasfrågor

16.30 Avslut av dagen

Vid seminariet kommer det finnas möjlighet att köpa Anvisningar för flaskgasol (FGA 2020) och Anvisningar för större gasolanläggningar (SGA 2018).

VAR:
Quality Hotel i Luleå
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 49 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 3 oktober klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt